ДПА 1 варіант

Додано: 30 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 94 рази
28 запитань
Запитання 1

Вкажіть голонасінну рослину

варіанти відповідей

сосна

вишня

конвалія

тюльпан

Запитання 2

Тварина, що має членисті кінцівки

варіанти відповідей

п'явка медична

слизень голий

гідра прісноводна

тарган рудий

Запитання 3

Вкажіть медоносну рослину

варіанти відповідей

жито

гречка

береза

яблуня

Запитання 4

Яка тварина має радіальну симетрію тіла?

варіанти відповідей

амеба протей

сова

гідра прісноводна

бджола медоносна

Запитання 5

Рослина, яка утворює поклади торфу

варіанти відповідей

щитник чоловічий

сфагнум

зозулин льон

хвощ польовий

Запитання 6

Вегетативне тіло гриба

варіанти відповідей

корінь

слань

міцелій

мікориза

Запитання 7

Рецептори, які є в шкірі

варіанти відповідей

смакові

фоторецептори

нюхові

дотикові

Запитання 8

Орган дихальної системи людини

варіанти відповідей

ребра

підшлункова

трахея

нирка

Запитання 9

Відділ головного мозку, що забезпечує координацію рухів

варіанти відповідей

довгастий

середній

проміжний

мозочок

Запитання 10

В організм людини кров у велике коло кровообігу надходить

варіанти відповідей

правого передсердя

лівого передсердя

лівого шлуночка

правого шлуночка

Запитання 11

Залоза, яка виробляє інсулін

варіанти відповідей

нирка

підшлункова

печінка

гіпофіз

Запитання 12

Кістка, яка входить до складу пояса нижніх кінцівок

варіанти відповідей

ключиця

гомілкова

тазова

стегнова

Запитання 13

Проаналізуйте твердження щодо цієї тварини і вкажіть правильні.

І - ріст супроводжується линянням

ІІ - розмноження нестатеве

ІІІ - має три пари ходильних ніг

IV- статеве розмноження

варіанти відповідей

лише І

лише IV

І,ІІ,ІІІ

І, IV

Запитання 14

Вкажіть правильні твердження щодо цієї тварини:

І - розмножується, відкладаючи яйця

ІІ - має двокамерне серце

ІІІ - має трикамерне серце

IV- шкіра має залози

варіанти відповідей

лише І

І,ІІ

І,ІІІ

І,IV

Запитання 15

Вкажіть правильні твердження щодо цієї тварини:

І - тварина належить до плоских червів

ІІ - тварина належить до кільчастих червів

ІІІ - тварина належить до круглих червів

IV - має кровоносну систему замкненого типу

варіанти відповідей

лише І,IV

лише ІІ

лише ІІІ,IV

І та IV

Запитання 16

Вкажіть правильні твердження щодо цієї тварини:

І - має два кола кровообігу

ІІ - має одне коло кровообігу

ІІІ - травна система закінчується клоакою

IV - має лише внутрішнє вухо

варіанти відповідей

ІІ,IV

І,ІІІ

І,IV

І,ІІІ, IV

Запитання 17

Вкажіть всі правильні твердження щодо цієї тварини:

І - має дві пари перетинчастих крил

ІІ - має дві пари крил вкритих лусками

ІІІ - розвиток з повним перетворенням

IV - розвиток з неповним перетворенням

варіанти відповідей

І, ІІІ

ІІ,ІІІ

І,IV

II,IV

Запитання 18

Вкажіть правильні твердження щодо цієї тварини:

І - має чотирикамерне серце

ІІ - травний тракт закінчується анальним отвором

ІІІ - видільна система представлена нирками

варіанти відповідей

І.ІІ

ІІ,ІІІ

І,ІІІ

І,ІІ,ІІІ

Запитання 19

Вкажіть правильні твердження щодо цієї тварини:

І - має 5 пар ходильних ніг

ІІ - кінцівки членистої будови

ІІІ - замкнена кровоносна система

IV - видільна система представлена зеленими залозами

варіанти відповідей

I,II

II,III,IV

I,II,IV

I,IV

Запитання 20

Вкажіть тварину із великими різцями

варіанти відповідей
Запитання 21

Вкажіть правильні позначення щодо зображення:

1- цифрою 1 показано голівку підшлункової залози

2- цифрою 5 показано хвіст підшлункової залози

3- цифрою 6 показано голівку підшлункової залози

4- цифрою 12 показано жовчний міхур

варіанти відповідей

1,2

1,2,4

3,4

2,4

Запитання 22

Ця рослина розмножується насінням, у процесі статевого розмноження відбувається подвійне запліднення

варіанти відповідей
Запитання 23

Вказати послідовність організмів у ланцюзі живлення морської екосистеми:

А) морський лев

Б)креветки

В)пінгвін

Г)скумбрія

варіанти відповідей

ГБАВ

БВГА

БГВА

БВАВ

Запитання 24

Встановити відповідність між порівняльно - анатомічними доказами еволюції та прикладами, які їх ілюструють:

1. гомологічні органи А)недорозвинені очі в крота

2.аналогічні органи Б)верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

3.рудименти В)зябра риби та зябра рака

4.атавізми Г)народження дитини з хвостовим відростком

Д)захисне забарвлення

варіанти відповідей

1а 2в 3д 4г

1г 2а 3в 4д

1б 2в 3а 4г

1в 2б 3г 4а

Запитання 25

встановити послідовність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого:

А) клітина

Б) молекула

В) організм

Г) біосфера

варіанти відповідей

АВГБ

БАВГ

АБГВ

АВБГ

Запитання 26

Встановити відповідність між організмом та функціональною групою:

1.щука А)продуцент

2.фітопланктон Б)консумент І порядку

3.карась В) консумент ІІ порядку

4.дрібні ракоподібні Г)редуцент

Д) консумент ІІІ порядку

варіанти відповідей

1б 2г 3а 4д

1д 2г 3в 4а

1д 2а 3в 4б

1д 2а 3б 4 в

Запитання 27

Встановити відповідність між генотипом і його фенотиповим проявом. Сірий колір та довгі крила домінують над чорним кольором та короткими крилами:

1.ААВВ А)сіре тіло, довгі крила

2.ааВв Б)чорне тіло, короткі крила

3.Аавв В)сіре тіло, короткі крила

4.аавв Г) чорне тіло,довгі крила

Д) чорно - сіре, довгі крила

Е) чорно - сіре тіло, короткі крила

варіанти відповідей

1д 2г 3в 4б

1а 2е 3в 4 б

1в 2б 3а 4д

1а 2г 3в 4 б

Запитання 28

Ген чорного забарвлення великої рогатої худоби С домінує над геном червоного забарвлення с. Якими будуть нащадки від схрещування гомозиготного чорного бика з червоними коровами? Яке забарвлення матимуть телята від схрещування гібридів першого покоління?

варіанти відповідей

F1 - усі червоні, F2 - 25% чорних, 75% - червоні

F1 - усі чорні, F2 - 75% чорних, 25% - червоні

F1 - усі чорні, F2 - 25% чорних, 75% - червоні

F1 - усі чорні, F2 - 25% чорних, 25% - червоні, 50% - плямисті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест