Еволюція органічного світу

Додано: 28 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 190 разів
12 запитань
Запитання 1

Карл Лінней вважав, що

варіанти відповідей

види створені Богом, реально існують і незмінні

види створені Богом, реально існують і постійно змінюються

види реально не існують, а існують організми, які постійно змінюються

види реально не існують, а існують організми, які незмінні

Запитання 2

Рушійною силою еволюції за Ж.Б.Ламарком є

варіанти відповідей

спадкова мінливість

боротьба за існування

природний добір

внутрішнє прагнення організмів до прогресу

Запитання 3

Простір або об’єм, який займає популяція одного виду, називається

варіанти відповідей

географічним ареалом

екологічним ареалом

популяційним ареалом

територіальним ареалом      

Запитання 4

До якої вікової структури популяцій можна віднести популяцію травневого хруща?

варіанти відповідей

розмножуються один раз в житті і живуть довго

розмножуються один раз в житті і живуть недовго

розмножуються багато разів в житті і живуть довго

розмножуються багато разів в житті і живуть недовго

Запитання 5

У популяціях березового п’ядуна в середині XIX століття через потемніння кори берези збільшилася частка особин із рідкісним темним забарвленням. Це результат такого виду природного добору, як 

варіанти відповідей

модифікаційний 

рушійний

дизруптивний

стабілізуючий

Запитання 6

Розгляньте малюнок. За яким критерієм визначають види синиць: синиця велика (зліва) і синиця блакитна (справа)?

варіанти відповідей

генетичним

фізіологічним

біохімічним

морфологічним

Запитання 7

Ембріологічний критерій виду не є абсолютним тому що

варіанти відповідей

може існувати відмінність за формою між личинкою і дорослою особиною

хромосоми змінюються внаслідок мутацій

у разі схрещування особин виникає неплодовите покоління

є зовнішня відмінність у різностатевих особин виду

Запитання 8

Ефект дрейфу генів найчастіше проявляється в популяціях 

варіанти відповідей

з невеликою чисельністю    

з великою чисельністю    

чисельність немає значення

з стабільною чисельністю

Запитання 9

На малюнку зображено порівняльно-анатомічний доказ еволюції -

варіанти відповідей

рудимент

атавізм

гомологічний орган

аналогічний орган

Запитання 10

Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в цьому тексті: Видоутворення відбувається або _______(1), коли від вихідної форми виникають _______(2) нових видів, або _______(3) виду-попередника на новий вид завдяки ________(4) до змін умов довкілля.

варіанти відповідей

1) дивергенцією, 2) два чи більше, 3) розселенням, 4) адаптаціям

1) конвергенцією, 2) два чи більше, 3) перетворенням, 4) адаптаціям

1) дивергенцією, 2) два чи більше, 3) перетворенням, 4) адаптаціям

1) конвергенцією, 2) два чи більше, 3) розселенням, 4) адаптаціям

Запитання 11

Відомі раси жука бруху (горохової зернівки), одні з яких живляться бобами гороху, а інші - бобами квасолі. Це приклад ізоляції

варіанти відповідей

поведінкової (етологічної)

репродуктивної

харчової

кліматичної

Запитання 12

Регуляція вмісту цукру в крові людини - це адаптація

варіанти відповідей

морфологічна

фізіологічна

біохімічна

етологічна (поведінкова)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест