19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Електричне поле

Додано: 4 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 394 рази
11 запитань
Запитання 1

1.      Електростатичне поле створюють заряджені тіла,які в обраній системі відліку…


варіанти відповідей

нерухомі

  рухаються по колу


коливаються

 рухаються рівноприскорено

Запитання 2

Взаємодія між нерухомими зарядженими частинками здійснюється за допомогою..

варіанти відповідей

 електростатичного поля


магнітного поля

конвекційних потоків повітря


  перерозподілу зарядів між ними

Запитання 3

Основною ознакою електричного поля є силова дія на…


варіанти відповідей

заряджені частинки

нейтрони  молекули ідеальног


  магнітні полюси

Запитання 4

Який вираз являє собою математичний запис закону збереження електричного заряду ?


варіанти відповідей

   Q1+Q2+Q3+…Qn=const.


 

   F= F1+F2+F3+…Fn   E=E1+E2+E3+…En

.


   p1+p2+p3+… pn = const.

Запитання 5

Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля ?

варіанти відповідей

    напруженість різниця потенціалів електроємність електричний заряд

Запитання 6

.В однорідному електростатичному полі протон і електрон набувають прискорення….


варіанти відповідей

  протилежні за напрямком і однакові за модулем


 

   однакові за напрямком і різні за модулем  протилежні за напрямком і різні за модулем    однакові за напрямком і однакові за модулем

Запитання 7

. Дві однакові провідні кулі мають електричні заряди -50нКл та +!50 нКл. Яким стане заряд кожної кулі після дотику?
варіанти відповідей

   50нКл   нуль.  100нКл


 

  заряди не зміняться

Запитання 8

. Як зміниться ємність повітряного конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 10 раз?


варіанти відповідей

 збільшиться в 10 раз  зменшиться в 10 раз   залишиться не змінною   збільшиться в 100 раз 

Запитання 9

. Два різнойменні і рівні за модулем заряди, що знаходяться на відстані 3 см один від одного,притягуються із силою 2 мН. Визначте модулі зарядів?


варіанти відповідей

   від 2 нКл до 4 нКл  від 12 нКл до 16 нКл  від 7 нКл до 10 нКл    від 17 нКл до 4 нКл

Запитання 10

. Напруженість поля точкового заряду на відстані 5 см від заряду дорівнює 400 кВ/м. Якою є напруженість поля в точці, розташованій на відстані 10 см від заряду?


варіанти відповідей

100 кВ/м  280 кВ/м  200 кВ/м   50 кВ/м

Запитання 11

. Заряди +q і + 9q,що знаходяться на відстані 8 см один від одного. На якій відстані від першого заряду напруженість електричного поля дорівнює нулю?.


варіанти відповідей

  2 см   2м
   3 см


    10 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест