Електричне поле. Конденсатори

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 81 раз
24 запитання
Запитання 1

Знайдіть напруженність електричного поля, що діє на заряд

80 Кл із силою 8 Н

варіанти відповідей

400 Н/Кл

4 мН/Кл

100 мН/Кл

625 кН/Кл

Запитання 2

Точковий заряд 2,1 мкКл створює електричне поле у гасі. Якою є напруженність поля на відстані 3 м від заряду?

варіанти відповідей

1 кВ/м

300 В/м

100 В/м

30 В/м

Запитання 3

У паспорті конденсатора написано "15 мкФ; 200 В". Який максимальний заряд може накопичити такий конденсатор?

варіанти відповідей

3 мКл

33 Кл

66 мКл

0,66 Кл

Запитання 4

Напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює...

варіанти відповідей

сумі усіх полів, які його оточують

нулю

напрузі цього поля

Запитання 5

Електризація провідника в електричному полі, при якій на кінцях провідника виникають різнойменні однакові за величиною заряди, називається...

варіанти відповідей

 електрична індукція

світлова індукція

електростатична індукція

Запитання 6

Увесь статичний заряд провідника зосереджений ...

варіанти відповідей

на його поверхні

в середині провідника

на його кінцях

Запитання 7

Вектор напруженості електростатичного поля є ...

варіанти відповідей

різнонапрямленим до поверхні провідника

паралельним до поверхні провідника

перпендикулярним до поверхні провідника

Запитання 8

Якщо одна із заряджених куль значно більша за другу, після їх з'єднання практично весь заряд виявиться на ....

варіанти відповідей

меншій кулі

більшій кулі

неможливо визначити

Запитання 9

Заряд, переданий системі двох куль, з'єднаних провідником, розподіляться між кулями таким чином, що ...

варіанти відповідей

потенціал φ1 < φ2

потенціали φ1 і φ2 будуть рівними

потенціал φ12

Запитання 10

Залежно від хімічної будови діалектрики поділяються на такі групи:

варіанти відповідей

Неполярні і полярні

Полярні і йонні

Неполярні і йонні

Неполярні, полярні, йонні

Запитання 11

Внесення діалектрика в зовнішнє електростатичне поле спричиняє ...

варіанти відповідей

поляризацію діалектрика

індукцію діалектика

дисперсію діалектрика

Запитання 12

В чому суть принципу суперпозиції полів?

варіанти відповідей

Напруженість електричного поля кількох зарядів у даній точці простору дорівнює добутку напруженостей полів, які створюються цими зарядами в даній точці.

Напруженість електричного поля кількох зарядів у даній точці простору дорівнює векторній різниці напруженостей полів, які створюються цими зарядами в даній точці.

Напруженість електричного поля кількох зарядів у даній точці простору дорівнює векторній сумі напруженостей полів, які створюються цими зарядами в даній точці.

Запитання 13

Що є силовою характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

Напруга.

Напруженість.

Запруженість.

Пружність.

Запитання 14

З якою швидкістю поширюється електричне поле?

варіанти відповідей

З нескінченною швидкістю.

З швидкістю поширення світла.

З швидкістю звуку.

300 000 км/с.

Запитання 15

Формули: F = (kІq1І⋅Іq2І)/εr2,

φ = (kQ)/εr

E = (kQ)/εr2

використовуються, якщо заряди розташовані у ...

варіанти відповідей

діелектрику

вакуумі

провідному середовищі

вакуумі або діелектрику

Запитання 16

Укажіть графік залежності заряду на обкладинках конденсатора від напруги

варіанти відповідей
Запитання 17

При паралельному з'єднанні конденсаторів виконуються наступні закономірності:

варіанти відповідей
Запитання 18

Конденсатор, ємність якого становить 4 мкФ, зарядили до різниці потенціалів 10 В. Яку енергію має конденсатор?

варіанти відповідей

4 мДж

200 мкДж

0,4 мДж

0,2 мДж

Запитання 19

Як зміниться ємність плоского конденсатора, обкладинки якого є квадратами, якщо сторону кожної обкладинки збільшити в 2 рази, а відстань збільшити в 8 разів?

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 10 разів

зросте в 2 рази

серед наведених відповідей правильної немає

Запитання 20

При паралельному з'єднанні двох конденсаторів загальна ємність становила 8 мкФ. Знайти ємність першого конденсатора, якщо ємність другого становить 3 мкФ.

варіанти відповідей

11 мкФ

5 мкФ

приблизно 2,2 мкФ

4,8 мкФ

Запитання 21

З однакових конденсаторів ємністю С склали схему, наведену на малюнку. Визначте ємність утвореної батареї конденсаторів.

варіанти відповідей

С

4С/3

2С/5

5С/2

С/3

Запитання 22

При послідовному з'єднанні конденсаторів виконуються наступні закономірності:

варіанти відповідей
Запитання 23

Що є енергетичною характеристикою поля?

варіанти відповідей

Напруженість

Потенціал

Робота

Напруга

Запитання 24

Які одиниці напруженості?

варіанти відповідей

В

В/м

Н/Кл

Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест