Електричне поле. Конденсатори.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть напруженність електричного поля, що діє на заряд

80 Кл із силою 8 Н

варіанти відповідей

400 Н/Кл

4 мН/Кл

100 мН/Кл

625 кН/Кл

Запитання 2

Точковий заряд 2,1 мкКл створює електричне поле у гасі. Якою є напруженність поля на відстані 3 м від заряду?

варіанти відповідей

1 кВ/м

300 В/м

100 В/м

30 В/м

Запитання 3

У паспорті конденсатора написано "15 мкФ; 200 В". Який максимальний заряд може накопичити такий конденсатор?

варіанти відповідей

3 мКл

33 Кл

66 мКл

0,66 Кл

Запитання 4

Напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює...

варіанти відповідей

сумі усіх полів, які його оточують

нулю

напрузі цього поля

Запитання 5

Увесь статичний заряд провідника зосереджений ...

варіанти відповідей

на його поверхні

в середині провідника

на його кінцях

Запитання 6

Якщо одна із заряджених куль значно більша за другу, після їх з'єднання практично весь заряд виявиться на ....

варіанти відповідей

меншій кулі

більшій кулі

неможливо визначити

Запитання 7

Що є силовою характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

Напруга.

Напруженість.

Запруженість.

Пружність.

Запитання 8

Укажіть графік залежності заряду на обкладинках конденсатора від напруги

варіанти відповідей
Запитання 9

При паралельному з'єднанні конденсаторів виконуються наступні закономірності:

варіанти відповідей
Запитання 10

Конденсатор, ємність якого становить 4 мкФ, зарядили до різниці потенціалів 10 В. Яку енергію має конденсатор?

варіанти відповідей

4 мДж

200 мкДж

0,4 мДж

0,2 мДж

Запитання 11

Як зміниться ємність плоского конденсатора, обкладинки якого є квадратами, якщо сторону кожної обкладинки збільшити в 2 рази, а відстань збільшити в 8 разів?

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 10 разів

зросте в 2 рази

серед наведених відповідей правильної немає

Запитання 12

З однакових конденсаторів ємністю С склали схему, наведену на малюнку. Визначте ємність утвореної батареї конденсаторів.

варіанти відповідей

С

4С/3

2С/5

5С/2

С/3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест