Електричне поле. Напруженість електричного поля.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 321 раз
12 запитань
Запитання 1

Електростатичним називається поле, створюване ....

варіанти відповідей

нерухомими в цій системі відліку зарядами

зарядженими частинками, що рухаються

електричним струмом

позитивним точковим зарядом

Запитання 2

Знайдіть напруженність електричного поля, що діє на заряд

50 нКл із силою 8 мН

варіанти відповідей

400 Н/Кл

4 кН/Кл

160 кН/Кл

625 кН/Кл

Запитання 3

Точковий заряд 2,1 мкКл створює електричне поле у гасі. Якою є напруженність поля на відстані 3 м від заряду?

варіанти відповідей

1 кВ/м

300 В/м

100 В/м

30 В/м

Запитання 4

Якщо напруженість електричного поля дорівнює 600 Н/Кл, то ...

варіанти відповідей

... на тіло із зарядом 600 Кл у полі діє сила 1 Н

.... на тіло із зарядом 1 Кл у полі діє сила 600 Н

... потенціальна енергія тіла із зарядом 1 Кл дорівнює 600 Дж

потенціальна енергія тіла із зарядом 600 Кл дорівнює 1 Дж

Запитання 5

З якою силою електричне поле напруженістю 250 Н/Кл діє на заряд 40 нКл?

варіанти відповідей

10 мкН

10 мН

1 мкН

100 мкН

Запитання 6

Напруженість електричного поля - це

варіанти відповідей

здатність тіл до електричної взаємодії

здатність тіл проводити електрику

енергія одиничного заряду в електричному полі

сила, з якою електричне поле діє на заряд

Запитання 7

Визначте напруженість поля заряду 36 нКл у точці, віддаленій від нього на 9 см.

варіанти відповідей

1,4⋅104 В/м

4⋅104 В/м

1⋅104 В/м

1⋅103 В/м

Запитання 8

Електричне поле поширюється у просторі із...

варіанти відповідей

скінченною швидкістю

нескінченною швидкістю

швидкістю світла

зі швидкість більшою швидкості світла

Запитання 9

Силові лінії електричного поля

варіанти відповідей

замкнені

розімкнені

мають початок і кінець

нескінченні

Запитання 10

Електричне поле існує...

варіанти відповідей

навколо рухомого і нерухомого зарядів

тільки навколо рухомого заряду

тільки навколо нерухомого заряду

навколо незаряджених тіл

Запитання 11

Який напрям напруженості електричного поля в точці С?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Електричне ..., вектори напруженості якого ... в усіх точках простору, називають ...

варіанти відповідей

заряджене тіло, однакові, однорідним

поле, однакові, однорідним

поле, неоднакові, однорідним

поле, однакові, неоднорідним

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест