19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму

Додано: 23 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 31 раз
10 запитань
Запитання 1

Напрямлений рух частинок називається...

варіанти відповідей

Магнітним потоком

Електричним струмом

Електричним зарядом

Ламінарною течією

Запитання 2

Носіями електричного струму у металах є...

варіанти відповідей

Протони

Ізотопи

Вільні електрони

Позитивні і негативні йони

Запитання 3

Матеріали, у яких майже відсутні вільні заряджені частинки називають...

варіанти відповідей

Провідниками

Діелектриками

Напівпровідниками

Електролітами

Запитання 4

Носіями струму у водних розчинах солей, кислот і лугів є...

варіанти відповідей

Позитивні і негативні йони

Протони

Вільні електрони

Ізотопи

Запитання 5

Нагрівання провідника, по якому проходить струм є проявом...

варіанти відповідей

Магнітної дії

Хімічної дії

Теплової дії

Механічної дії

Запитання 6

Рухомі заряджені частинки, які можуть вільно переміщатися по всьому середовищу називаються...

варіанти відповідей

Електричним зарядом

Електричним струмом

Носіями струму

Вільними електронами

Запитання 7

Метали, водні розчини солей, кислот та лугів відносять до...

варіанти відповідей

Провідників

Електролітів

Напівпровідників

Діелектриків

Запитання 8

Яка дія електричного струму дає можливість використовувати різноманітні електричні двигуни, електровимірювальні прилади?

варіанти відповідей

Магнітна

Теплова

Хімічна

Механічна

Запитання 9

Речовини, які майже не проводять електричний струм за звичайних умов; до них відносять: германій, силіцій, арсен, індій і багато інших називають...

варіанти відповідей

Електролітами

Напівпровідниками

Провідниками

Діелектриками

Запитання 10

Яку дію струму використовують для зварювання, різання та плавлення металів, сушіння зерна?

варіанти відповідей

Магнітну

Хімічну

Теплову

Механічну