1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Електричний струм у провідниках та газах

Додано: 24 січня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
11 запитань
Запитання 1

Який вид самостійного розряду використовується для різання та зварювання металлів?

варіанти відповідей

Тліючий

Коронний

Іскровий

Дуговий

Запитання 2

Який вид самостійного розряду виикористовується у рекламних вогнях?

варіанти відповідей

Тліючий

Коронний

Іскровий

Дуговий

Запитання 3

Провідність металів зумовлена впорядкованим рухом ...

варіанти відповідей

дірок

електронів

йонів

електронів і дірок

Запитання 4

Питомий опір металів ...

варіанти відповідей

не залежить від температури

зменшується з ростом температури обернено пропорційно до температури

зростає зі збільшенням температури

зменшується з ростом температури обернено пропорційно до квадрата температури

Запитання 5

Питомий опір металів змінюється зі зміною температури тому, що ...

варіанти відповідей

змінюється концентрація вільних електронів

змінюється інтенсивність теплового руху іонів кристалічної решітки

змінюється швидкість хаотичного руху електронів

змінюються відстані між іонами кристалічної решітки

Запитання 6

З підвищенням температури опір металів ...

варіанти відповідей

 збільшується

 зменшується

не змінюється

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 7

Явище надпровідності відкрив ...

варіанти відповідей

К. Рікке

Г. Камерлінг-Оннес

Л.І.Мандельштам,

 М. Боголюбов

Запитання 8

Надпровідність – це явище ...

варіанти відповідей

 збільшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

 збільшення сили струму

різкого зменшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

зменшення сили струму

Запитання 9

Що таке іонізація електронним ударом?

варіанти відповідей

Вибивання електронів з катода.

 Іонізація нейтральних атомів при їх зіткненні з електроном

 Випускання електронів катодом при його нагріванні.

Вибивання електронів з анода

Запитання 10

Який вид розряду відбувається між двома хмарами?

варіанти відповідей

Тліючий

Коронний

Іскровий

Дуговий

Запитання 11

Свічення ламп денного світла (економних ламп) відбувається завдяки....розряду

варіанти відповідей

Коронний

Іскровий

Тліючий

Дуговий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест