Електричний струм у різних середовищах

Додано: 28 листопада 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
6 запитань
Запитання 1

У яких речовин з збільшенням температури опір збільшується?

варіанти відповідей

метали

напівпровідники

електроліти

гази

Запитання 2

Як називають коефіцієнт пропорційності в формулі Фарадея?

варіанти відповідей

масовий еквівалент

хімічний еквівалент

електрохімічний еквівалент

електричний еквівалент

Запитання 3

Процес проходження електричного струму через газ називають...

варіанти відповідей

газовим струмом

газовим розрядом

електричним розрядом

розрядом

Запитання 4

Носіями заряду у вакуумі є ...

варіанти відповідей

вільні електрони, отримані під час електронної емісії

позитивні і негативні йони

електрони та йони

вільні електрони

Запитання 5

Яка електропровідність в елетролітах?

варіанти відповідей

Змішана

Іонна

Електронна

Дірково - електронна

Запитання 6

Хто відкрив явище надпровідності?

варіанти відповідей

Рікке

Стюарт і Толмен

Камерлінг-Оннес

Мандельштам і Папалексі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест