Електричний струм у різних середовищах

Додано: 2 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Електричний струм у металах - це напрямлений рух

варіанти відповідей

А) позитивних і негативних йонів

Б) атомів металу

Г) електронів

В) електронів, позитивних і негативних

йонів

Запитання 2

Природу електричного струму у металах експериментально доведено у дослід

варіанти відповідей

А) Толмена і Стюарта

Б) Бойля і Маріотта

В) Менделєєва і Клапейрона

Г) Боголюбова

Запитання 3

Зі збільшенням температури металевого провідника його опір

варіанти відповідей

А) не змінюється

Б) зникає

В) збільшується

Г) зменшується

Запитання 4

У формулі залежності опору від температури α - це

варіанти відповідей

А) кут між провідником і напрямом ліній

напруженості електричного поля

Б) питомий опір провідника

В) опір провідника при 00С

Г) температурний коефіцієнт опору

Запитання 5

Температурний коефіцієнт опору вимірюється у

варіанти відповідей

А) Ом / м

Б) Ом / 0С

В) Ом*м

Г) К-1

Запитання 6

Середня швидкість напрямленого руху електронів визначається за формулою:

варіанти відповідей

А) I=n|e| v S

Б) v = I/n|e|S

В) ρ=ρ0(1+αt)

Г) R=R0 (1+αt)

Запитання 7

Обчислити швидкість упорядкованого руху електронів у проводі, який має переріз 6 мм2, при силі струму 12 А, якщо концентрація електронів провідності становить 5*1028 м-3.

варіанти відповідей

А) 4мм/с

Б) 0,25мм/с

В) 0,25м/с

Г) 0,25 см/

Запитання 8

Алюмінієвий провідник при 0°С має опір 20 Ом. Знайдіть опір цього провідника при температурі 300 °С. Температурний коефіціент опору алюмінію дорівнює 0,004 К-1.

варіанти відповідей

44 Ом

20 Ом

24 Ом

4,4 Ом

Запитання 9

Провідність у чистому напівпровіднику, зумовлена однаковою кількістю електронів і дірок називають

варіанти відповідей

А) Донорною

Б) Акцепторною

В) Власною

Г) Йонною

Запитання 10

При збільшенні температури, опір напівпровідника

варіанти відповідей

А) Не змінюється

Б) Зменшується

В) Важко відповісти

Г) Збільшується

Запитання 11

Виберіть основні елементи, що входять до будови транзистора

А) База Б) Катод В) Анод Г) Емітер Д) Колектор

варіанти відповідей

а) А,Б,В

б) А,Г,Д

в) Б,В,Г

г) В,А,Д

Запитання 12

Вкажіть чинники, які впливають на провідність напівпровідників

А) Вологість Б) Домішки В) Температура Г) Тиск Д) Освітленність

варіанти відповідей

а) А,В,Г

б) Б,В,Д

в) В,Г,Д

г) Г,А,Д

Запитання 13

В електролітах...
варіанти відповідей

А) кількість позитивних йонів більша за

кількість негативних


Б) кількість позитивних йонів менша за

кількість негативних йонів


В) кількість позитивних йонів дорівнює

кількості негативних йонів


Г) відсутні заряджені частинки

Запитання 14

В електролітичній ванні міститься розчин кухонної солі. Яка речовина осідатиме на катоді?

варіанти відповідей

А) Na

Б) Cl

В) NaCl

Г) H2O

Запитання 15

Протягом 10 хв у електролітичній ванні виділилося 600 мг срібла. За якої сили струму відбувався електроліз? (електрохімічний еквівалент срібла 1,12 мг/Кл)

варіанти відповідей

А) 0,98 А

Б) 0,89 А

В) 0,79 А

Г) 1,1 А

Запитання 16

За який час на катоді електролізної ванни виділиться 40 г хрому, якщо електроліз проходить за сили струму 25 А? (електрохімічний еквівалент хрому 0,18 мг/Кл)

варіанти відповідей

А) 1год 48 хв

Б) 3 год

В) 2 год

Г) 2 год.28 хв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест