Сила Ампера. Сила Лоренца

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
9 запитань
Запитання 1

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, це сила

варіанти відповідей

Ампера

Ньютона

Лоренца

тяжіння

Запитання 2

Модуль сили Ампера визначають за формулою:

варіанти відповідей

Fa=BIlsinα

Fa=BIlsinφ

Fa=B/Ilsinφ

Fa=B/Ilsinα

Запитання 3

Напрямок сили Ампера визначають за правилом

варіанти відповідей

правої руки

лівої руки

свердлика

Запитання 4

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

На обертанні в магнітному полі рамки зі струмом грунтується дія електричних двигунів.

На повертанні в магнітному полі рамки зі струмом грунтується дія магнітоелектричної та електродинамічної систем

На повертанні в магнітному полі рамки зі струмом грунтується дія магнітної та електричної систем

На поступальному русі рамки зі струмом грунтується дія електричних двигунів.

На поступальному русі рамки зі струмом грунтується дія гучномовців

Запитання 5

Сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, це сила

варіанти відповідей

Лоренца

Ньютона

Ампера

земного тяжіння

Запитання 6

Модуль сили Лоренца визначають за формулою:

варіанти відповідей

Fa=BIlsinα

Fл=BIlsinα

Fл=|q|Bvsinα

Fл=|q|B/vsinα

Запитання 7

Напрямок сили Лоренца визначають за правилом

варіанти відповідей

лівої руки

свердлика

правої руки

Запитання 8

Оберіть правильні твердження.

В однорідному магнітному полі заряджена частинка рухається рівномірно, якщо..

варіанти відповідей

початкова швидкість руху частинки напрямлена паралельно лініям магнітної індукції поля, то частинка рухається рівномірно прямолінійно.

кінцева швидкість руху частинки напрямлена перпендикулярно лініям магнітної індукції поля, то частинка рухається рівномірно прямолінійно.

початкова швидкість руху частинки напрямлена перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля, то частинка рухається рівномірно по колу

початкова швидкість руху частинки напрямлена під кутом до ліній магнітної індукції поля, то частинка рухається рівномірно гвинтовою лінією.

Запитання 9

Для збільшення обертального моменту у реальних електродвигунах використовують..

варіанти відповідей

ротор

кілька обмоток

статор

двигун

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест