Електричний струм у різних середовищах

Додано: 2 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
6 запитань
Запитання 1

Електричний струм у металах - це напрямлений рух

варіанти відповідей

А) позитивних і негативних йонів

Б) атомів металу

Г) електронів

Запитання 2

Природу електричного струму у металах експериментально доведено у дослід

варіанти відповідей

А) Толмена і Стюарта

Б) Бойля і Маріотта

В) Менделєєва і Клапейрона

Г) Боголюбова

Запитання 3

Зі збільшенням температури металевого провідника його опір

варіанти відповідей

А) не змінюється

Б) зникає

В) збільшується

Запитання 4

Провідність у чистому напівпровіднику, зумовлена однаковою кількістю електронів і дірок називають

варіанти відповідей

А) Донорною

Б) Акцепторною

В) Власною

Запитання 5

При збільшенні температури, опір напівпровідника

варіанти відповідей

А) Не змінюється

Б) Зменшується

Запитання 6

В електролітах...
варіанти відповідей

А) кількість позитивних йонів більша за

кількість негативних


Б) кількість позитивних йонів менша за

кількість негативних йонів


В) кількість позитивних йонів дорівнює

кількості негативних йонів


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест