Електричний струм в електролітах. Електроліз.

Додано: 15 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
13 запитань
Запитання 1

Розпад ... на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають електролітичною дисоціацією, а розчини відповідних речовин називають ...

варіанти відповідей

солей, кислот або лугів; електролітами

солей, кислот або лугів; напівпровідниками

кислот; електролітами

лугів; надпровідниками

Запитання 2

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів - це напрямлений рух ...

варіанти відповідей

вільних йонів

вільних електронів

вільних електронів і дірок

вільних дірок

Запитання 3

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окислювально-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму, - це ...

Уперше це явище докладно вивчив ...

варіанти відповідей

електролітична дисоціація, М. Фарадей

електроліз, М.Фарадей

електроліз, Д. Максвелл

електролітична рекомбінація, Е. Резерфорд

Запитання 4

Маса речовини, яка виділяється на електроді під час електролізу, прямо пропорційна силі струму та часу його проходження - це ... закон електролізу; його формула: ...

варіанти відповідей

перший, m = k/It

другий, m = kIt

перший, m = kIt

третій, m = kI2t

Запитання 5

Електрохімічний еквівалент прямо пропорційний відношенню молярної маси елемента до валентності цього елемента в даній хімічній сполуці - це ... закон електролізу; його формула: ...

варіанти відповідей

другий, k = 1/F⋅M/n

перший, k = 1/F⋅M2/n

третій, k = 1/F2⋅M/n

другий, k = 1/F⋅M/n2

Запитання 6

Електроліз широко застосовують у ...

варіанти відповідей

гальваностегії, рафінуванні, виробництві металів, очищенні стічних вод

виробництві чистого водню, заряджанні акумуляторів, гальванопластиці

гальваностегії, рафінуванні, виробництві металів, очищенні стічних вод, виробництві чистого водню, заряджанні акумуляторів, гальванопластиці

гальваностегії, виробництві металів, очищенні стічних вод, виробництві чистого водню, заряджанні акумуляторів, гальванопластиці

Запитання 7

Процес одержання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають:

варіанти відповідей

Гальваностегією       

Рафінуванням

Гальванопластикою

Виробництвом металів

Запитання 8

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо час процесу збільшити втричі?

варіанти відповідей

Зменшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 9разів

Збільшиться в 3 рази

Запитання 9

Як позначається електрохімічний еквівалент

варіанти відповідей

M

n

k

F

Запитання 10

Як називається очищення металів за допомогою електролізу?

варіанти відповідей

Гальваностегія

Гальванопластика

Рафінування

Очищення

Запитання 11

Що відбувається з опором електроліту, якщо збільшити температуру?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Залежить від ситупції

Запитання 12

За 10 хв в електролітичній ванні виділилося 3,36 г одновалентного металу. Визначте, який це метал, якщо сила струму під час електролізу становила 5 А

варіанти відповідей

срібло

мідь

хром

нікель

Запитання 13

Скільки часу має тривати електроліз, щоб з розчину електроліту виділилось 180 г нікелю? Сила струму становить 40 А.

варіанти відповідей

2500 с

1500 с

15000 с

10500 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест