Електричний заряд. Електричне поле. 8 кл.

Додано: 22 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
28 запитань
Запитання 1

Дві легкі однакові кульки підвішені на шовкових нитках. Кульки зарядили однаковими однойменними зарядами. На якому малюнку зображено ці кульки?

варіанти відповідей

А         

Б       

В        

А і В

Запитання 2

Дві легкі однакові кульки підвішені на шовкових нитках. Кульки зарядили однаковими різнойменними зарядами. На якому малюнку зображено ці кульки? 

варіанти відповідей

А         

Б       

В         

А і В

Запитання 3

На малюнку зображено три пари заряджених легких однакових кульок, підвішених на шовкових нитках. Заряд однієї з кульок вказано на малюнках. В якому випадку заряд другої кульки є негативним? 

варіанти відповідей

А         

А і Б         

В         

А і В         

Запитання 4

Пара легких однакових кульок, заряди яких рівні за модулем, підвішені на шовкових нитках. Заряд однієї з кульок вказано на малюнках. Який з малюнків відповідає випадку, коли заряд другої кульки негативний? 

варіанти відповідей

А        

Б        

В        

А і В        

Запитання 5

В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять позитивно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде мінімальним? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять позитивно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде максимальним? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять негативно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде максимальним? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

В електричне поле позитивно зарядженої кулі вносять негативно заряджену гільзу. В якій точці поля відхилення гільзи буде мінімальним? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

 Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qA= –10 Кл і qВ = + 10 Кл відповідно. Чому стануть рівні їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником? 

варіанти відповідей

0 Кл

-5 Кл

5 Кл

20 Кл

Запитання 10

Електричне поле — це ...

варіанти відповідей

Особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла

Особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд

 Особлива форма матерії, що діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд

Частина простору, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд

Запитання 11

Однойменно заряджені тіла:

варіанти відповідей

притягуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 12

Силові лінії електричного поля – це ...

варіанти відповідей

умовні лінії, уздовж яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.

зручний спосіб наочного опису електричного поля

умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.

Запитання 13

Що відбувається під час електризації?

варіанти відповідей

розділення наявних зарядів на електрони і протони

перерозподіл наявних зарядів, а не створення нових

нічого не відбувається

створення нових зарядів

Запитання 14

За допомогою чого взаємодіють заряди?

варіанти відповідей

електричного поля

електромагнітних хвиль

повітря

Запитання 15

Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qA= 0 Кл і qВ = + 20 Кл відповідно. Чому стануть рівні їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником? 

варіанти відповідей

а) q1 = q2 = 10 Kл

б) q1 = q2 = 0 Кл

в) q1 = q2 = 20 Кл

Запитання 16

Як називається особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд?

варіанти відповідей

електричний струм

електризація

напруга

електричне поле

Запитання 17

Як змінюється електричне поле з віддаленням від заряду

варіанти відповідей

не змінюється

посилюється

стає слабшим

Запитання 18

Які властивості має електричне поле? Оберіть дві відповіді.

варіанти відповідей

може існувати у вакуумі

може існувати лише в рідинах

може існувати лише в газах

має енергію

Запитання 19

Оберіть картину силових ліній електричних полів, створених негативно зарядженою кулькою.

варіанти відповідей
Запитання 20

Оберіть картину силових ліній електричних полів, створених позитивно зарядженою кулькою.

варіанти відповідей
Запитання 21

Оберіть картину силових ліній електричних полів, створених системою двох кульок, що мають однакові позитивні заряди.

варіанти відповідей
Запитання 22

Оберіть картину силових ліній електричних полів, створених системою двох паралельних пластин, заряди яких однакові за модулем і протилежні за знаком.

варіанти відповідей
Запитання 23

Чи існує електричне поле навколо організму людини?

варіанти відповідей

існує

не існує

існує , якщо людина знаходиться біля джерела струму

Запитання 24

Як впливає електричне поле на організм людини? Оберіть дві правильні відповіді.

варіанти відповідей

Покращення пам'яті

Підвищення відчуття втоми

Зміна гормонального стану

Підвищення активності

Запитання 25

Заповніть прогалини в реченні: "Поверхня Землі заряджена ____________ (1), а верхні шари атмосфери — __________ (2). 

варіанти відповідей

1. позитивно; 2. негативно.

1. негативно; 2. позитивно.

Запитання 26

Заповніть прогалини в речення: "Силові лінії електричного поля починаються на ___________ (1) заряді й закінчуються на ______________ (2)".

варіанти відповідей

1. позитивному; 2. негативному.

1. негативному; 2. позитивному.

Запитання 27

Закінчіть речення: "Чим сильніше електричне поле, тим ...".

варіанти відповідей

найдалі розташовані лінії одна від одної

щільніше розташовані лінії

Запитання 28

Закінчіть речення: "Силові лінії електричного поля — ...".

варіанти відповідей

лінії електричного поля.

лінії, за допомогою яких можна візуалізувати електричне поле.

це умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест