Механізм електризації. Електроскоп

Додано: 22 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
19 запитань
Запитання 1

Що з нижче перерахованого є провідниками?

варіанти відповідей

 всі гази за нормальних умов

всі рідини за нормальних умов

 людське тіло

метали, водні розчини солей.

Запитання 2

Діелектриками або ізоляторами називають...

варіанти відповідей

речовини, які мають заряджені частинки, що внаслідок електромагнітної дії здатні рухатись, впорядковано, по всьому об'єму тіла

речовини, електричні властивості яких, змінюються за певних умов

речовини, які за певних умов не мають носіїв заряду

Запитання 3

Який заряд має друга паперова гільза, якщо перша заряджена позитивно?

варіанти відповідей

Не має заряду

 Позитивний

 Негативний

Встановити неможливо

Запитання 4

Дві легкі однакові кульки підвішені на шовкових нитках. Кульки зарядили однаковими однойменними зарядами. На якому малюнку зображено ці кульки? 


варіанти відповідей

А

Б

В

А і В

Запитання 5

Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qА= 0 Кл і qВ= + 20 Кл відповідно. Чому стануть рівні їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником? 

варіанти відповідей

10 Кл

20 Кл

0

Визначити неможливо

Запитання 6

11. В якій точці сильніше електричне тіло?

варіанти відповідей

а) в точці А     

б) в точці В     

Запитання 7

Для чого призначений електроскоп? 

варіанти відповідей

Виявлення і оцінки зарядів

Тільки для визначення знаку заряду

Тільки для виявлення зарядів

Вимірювання зарядів

Запитання 8

Як залежить сила взаємодії між зарядами від відстані між ними

варіанти відповідей

не залежить від відстані

чим більша відстань, тим більша сила

чим менша відстань, тим більша сила

чим більша відстань, тим менша сила

Запитання 9

У ряду речовин - оргскло, ебоніт, залізо, пластмаса, графіт - наявні

варіанти відповідей

3 діелектрики та 2 провідники

2 діелектрики й 3 провідники

лише діелектрики

4 провідники й діелектрик

Запитання 10

Сила електричної взаємодії між фізичними тілами

варіанти відповідей

тим більша, чим більша відстань між цими тілами

зменшується внаслідок збільшення величин зарядів цих тіл

збільшується внаслідок зменшення відстані між цими тілами

виявляється, якщо фізичні тіла мають електричні заряди однакових знаків

Запитання 11

У діелектриках заряджені частинки речовини можуть вільно переміщуватися?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 12

Який називається прилад, за допомогою якого з'ясовують заряджене тіло чи ні?

варіанти відповідей

Динамометр

Електроскоп

Мікроскоп

Вольтметр

Запитання 13

Добрими провідниками електричного стуму є ...

варіанти відповідей

метали

гума

пластмаса

графіт

вода з розчиненими в ній солями

Запитання 14

До добрих ізоляторів належать ...

варіанти відповідей

метали

пластмаси

смолисті речовини

вода з розчиненими в ній солями

Запитання 15

Речовини, по яких передаються електричні заряди називаються ...

варіанти відповідей

провідниками

напівпровідниками

ізоляторами

Запитання 16

Речовини, по яких електричні заряди НЕ передаються називають ...

варіанти відповідей

провідниками

напівпровідниками

ізоляторами

Запитання 17

6. Електроскоп призначений для

варіанти відповідей

Виявлення і оцінки зарядів

Тільки для визначення знаку заряду

Тільки для виявлення зарядів

Запитання 18

8. Заземлення -

варіанти відповідей

Технічний прийом , який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла з провідником із землею

Технічний прийом , який заряджає будь- яке розряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла з провідником із землею

Технічний прийом , який дозволяє перерозподілити наявні електричні заряди.

Запитання 19

Який вираз є законом збереження електричного заряду? 

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест