Механізм електризації. Електроскоп

Додано: 22 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює заряд електрона (е = ...)?

варіанти відповідей

 -2,5⋅10-12 Кл

 1,6⋅10-19 Кл  

-1,6⋅1019 Кл 

 -1,6⋅10-19 Кл.

Запитання 2

Діелектриками або ізоляторами називають...

варіанти відповідей

речовини, які мають заряджені частинки, що внаслідок електромагнітної дії здатні рухатись, впорядковано, по всьому об'єму тіла

речовини, електричні властивості яких, змінюються за певних умов

речовини, які за певних умов не мають носіїв заряду

Запитання 3

Який заряд має друга паперова гільза, якщо перша заряджена позитивно?

варіанти відповідей

Не має заряду

 Позитивний

 Негативний

Встановити неможливо

Запитання 4

Дві легкі однакові кульки підвішені на шовкових нитках. Кульки зарядили однаковими однойменними зарядами. На якому малюнку зображено ці кульки? 


варіанти відповідей

А

Б

В

А і В

Запитання 5

Негативно зарядженою паличкою торкнулися стрижня електроскопа (див. рисунок). Як був заряджений електроскоп?

варіанти відповідей

Негативно

Позитивно

Міг бути заряджений позитивно, міг і негативно

Електроскоп не був заряджений

Запитання 6

Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qА= 0 Кл і qВ= + 20 Кл відповідно. Чому дорівнюватимуть їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником? 

варіанти відповідей

10 Кл

20 Кл

0

Визначити неможливо

Запитання 7

Для чого призначений електроскоп? 

варіанти відповідей

Виявлення і оцінки зарядів

Тільки для визначення знаку заряду

Тільки для виявлення зарядів

Вимірювання зарядів

Запитання 8

Сила електричної взаємодії між фізичними тілами

варіанти відповідей

тим більша, чим більша відстань між цими тілами

зменшується внаслідок збільшення величин зарядів цих тіл

збільшується внаслідок зменшення відстані між цими тілами

виявляється, якщо фізичні тіла мають електричні заряди однакових знаків

Запитання 9

Який називається прилад, за допомогою якого з'ясовують заряджене тіло чи ні?

варіанти відповідей

Динамометр

Електроскоп

Мікроскоп

Вольтметр

Запитання 10

Речовини, по яких передаються електричні заряди називаються ...

варіанти відповідей

провідниками

напівпровідниками

ізоляторами

Запитання 11

Речовини, по яких електричні заряди НЕ передаються називають ...

варіанти відповідей

провідниками

напівпровідниками

ізоляторами

Запитання 12

8. Заземлення -

варіанти відповідей

Технічний прийом , який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла з провідником із землею

Технічний прийом , який заряджає будь- яке розряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла з провідником із землею

Технічний прийом , який дозволяє перерозподілити наявні електричні заряди.

Запитання 13

Який вираз є законом збереження електричного заряду? 

варіанти відповідей
Запитання 14

Електростатична індукція - це яви­ще ...


варіанти відповідей

переходу електронів з одного тіла на інше під час контакту їх поверхонь

перерозподілу електричних зарядів всередині тіла під дією зовнішнього еле­ктричного поля

виривання електронів з поверхні нагрітого металу

поляризації діелектрика внаслідок механічної дії на нього

деформації діелектрика під дією електричного поля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест