Електромагнетизм

Додано: 12 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Електромагнітна взаємодія

варіанти відповідей

відбувається через електромагнітне поле, яке має одну складову - електричне поле.  

відбувається через електромагнітне поле, яке має дві складові (дві форми прояву) — електричне поле і магнітне поле.  

відбувається через явища елетромагнітної природи

відбувається через електромагнітне поле, яке має одну складову магнітне поле.  

Запитання 2

 Форма матерії, яка створюється намагніченими тілами, провідниками зі струмом, змінними електричними полями, рухомими зарядженими тілами і частинками називається

варіанти відповідей

силове поле

електромагнітне поле

магнітне поле

електичне поле

Запитання 3

Магнітне поле створюють:

варіанти відповідей

намагнічені тіла; провідники зі струмом; рухомі заряджені частинки і тіла; змінне електричне поле.

намагнічені тіла; провідники зі струмом; нерухомі заряджені частинки і тіла; змінне електричне поле.

провідники зі струмом.

намагнічені тіла.

Запитання 4

Сила, яка діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля

варіанти відповідей

Сила Фарадея

Сила Ампера

сила Лоренца

Сила Ньютона

Запитання 5

Одиниці вимірювання сили Ампера

варіанти відповідей

Ампер

Ньютони

Вольт

Ватт

Запитання 6

Магнітна індукція B

варіанти відповідей

скалярна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля і за модулем дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому полі прямий провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику і довжини активної частини провідника

векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля і за модулем дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому полі прямий провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику і довжини активної частини провідника

векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля

Запитання 7

Одиниця магнітної індукції в СІ

варіанти відповідей

Тесли

Ампер

Ватт

Ньютони

Запитання 8

Момент сил Ампера

варіанти відповідей

 це фізична величина, яка характеризує обертальний ефект сили і дорівнює добутку сили F на плече d сили

які діють на плоский замкнений контур, розташований в однорідному магнітному полі, дорівнює добутку модуля магнітної індукції поля, сили струму в контурі, площі контуру і синуса кута α між вектором магнітної індукції та нормаллю до площини контуру

це момент сил, з яким магнітне поле діє на провідник зі струмом

Запитання 9

Силу, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, називають

варіанти відповідей

Сила Лоренца

Сила Фарадея

Сила Тесли

Сила Ампера

Запитання 10

Якщо частинка влітає в магнітне поле паралельно лініям магнітної індукції.

варіанти відповідей

Сила Лоренца дорівнює нулю

Сила Лоренца дорівнює силі Ампера

Сила Лоренца направлена протилежно векторам силових ліній.

Сила Лоренца має максимальне значення

Запитання 11

У провіднику, довжина активної частини якого становить 12 см сила струму дорівнює 50 А. Провідник вміщено в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям індукції, яка дорівнює 10 мТл. Яку роботу виконає магнітне поле при переміщенні цього провідника на 10 см? 

варіанти відповідей

6 Дж

6*10-3 Дж

0,006 Дж

6-10 3 Дж

Запитання 12

. Провідник зі струмом 5А знаходиться в магнітному полі з індукцією10 Тл. Визначити довжину провідника, якщо магнітне поле діє на нього з силою 20Н і перпендикулярно розташоване до провідника

варіанти відповідей

40 м

40 мм

0,4 м

40 см

Запитання 13

Протон у однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл описав коло радіусом 10 см . Знайдіть швидкість руху протона .

варіанти відповідей

0,95* 105 м/с

95 км/с

0,95* 105 км/год

0,95* 105 км/с

Запитання 14

Потік магнітної індукції (магнітний потік) Φ —

варіанти відповідей

це фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції на довжину та на косинус кута a між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні

це фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні та на косинус кута a між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні

це фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу  продольної поверхні та на синус с кута a між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні

Запитання 15

Роботу сторонніх сил із переміщення одиничного позитивного заряду називають

варіанти відповідей

електрорушійною силою індукції

силою індукції

електроіндукцією

рушійною силою

Запитання 16

Закон електромагнітної індукції

варіанти відповідей
Запитання 17

Закон самоіндукції:

варіанти відповідей
Запитання 18

Одиниця індуктивності в СІ —

варіанти відповідей

Генрі

Ватт

Тесла

Джоуль

Запитання 19

Формула для визначення енергії магнітного поля:

варіанти відповідей
Запитання 20

Вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами та частинками і намагніченими тілами. називається

варіанти відповідей

електромагнітне моле

заряджена

заряджено намагнічена

ексергетично-намагнічена

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест