Електромагнітне поле.

Додано: 4 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Як називається вид матерії, за допомогою якого відбувається взаємодія між зарядженими тілами, зарядженими частинками, намагніченими тілами?

варіанти відповідей

Електромагнітне поле

Магнітне поле

Електростатичне поле

Електричне поле

Запитання 2

Закінчіть речення: "Магнітне поле — це форма матерії, яка існує навколо..."


варіанти відповідей

атомів

рухомих нейтронів

рухомих заряджених частинок

нерухомих заряджених частинок

Запитання 3

Яка фізична величина є силовою характеристикою магнітного поля?


варіанти відповідей

Вектор напруженості

Вектор магнітної індукції

Вектор магнітного потоку

Запитання 4

Оберіть джерела магнітного поля.

варіанти відповідей

рухомі заряджені тіла

рухомі заряджені частинки

провідники зі струмом

намагнічені тіла

нерухомі частинки

змінні електричні поля

Запитання 5

Чи правильним є твердження: "Лінії магнітної індукції поля, створеного намагніченим тілом, виходять із його південного полюса і входять у північний"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Як визначити напрямок ліній магнітного поля прямого провідника зі струмом?


варіанти відповідей

Взаємодія здійснюється через магнітні поля цих частинок

Правило свердлика: якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму

Усі магнітні явища Ампер пояснював взаємодією заряджених частинок, що рухаються

Правило правої руки для прямого провідника зі струмом: якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок ліній магнітного поля струму

Запитання 7

Чи правильним є твердження: "Лінії магнітної індукції магнітного поля завжди замкнені — магнітне поле є вихровим"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 8

За яким правилом визначають напрямок сили Лоренца?

варіанти відповідей

Правило лівої руки

Правило правої руки

Правило свердлика

Запитання 9

З якою швидкістю поширюється в просторі електромагнітне поле?

варіанти відповідей

9,8 м/с2

3 · 108 м/с

3,14

Запитання 10

Який вчений у 1867 році прийшов до висновку, що джерелами магнітних полів є також змінні електричні поля?

варіанти відповідей

М. Фарадей

І. Ньютон

Дж. Максвелл

Запитання 11

Чи правильним є твердження: "Лінії напруженості електричного поля, створеного зарядами, починаються на позитивному заряді або в не скінченності й закінчуються на негативному заряді або в нескінченності"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 12

Оберіть джерела електричного (електростатичного) поля?

варіанти відповідей

заряджені частинки

заряджені тіла

змінні магнітні поля

Запитання 13

Що є силовою характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

векторна фізична величина, дорівнює відношенню сили, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення цього заряду

скалярна величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду в полі, до величини цього заряду

сила, з якою магнітне поле діє на частинку прямо пропорційна заряду і швидкості руху частинки

Запитання 14

Біля провідника зі струмом розмістили магнітну стрілку. Що з нею станеться, якщо зміниться напрямок струму в провіднику?

варіанти відповідей

стрілка повернеться на 180°

стрілка повернеться на 90°

стрілка повернеться на 45°

стрілка залишиться нерухомою

Запитання 15

Закінчіть речення: "Вихрове електричне поле виникає при..."

варіанти відповідей

проходженні постійного струму по замкнутому контуру

змінах магнітного поля

взаємодії двох електричних струмів

взаємодії двох нерухомих заряджених частинок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест