48. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 320 разів
19 запитань
Запитання 1

Поширення у просторі коливань електромагнітного поля називається...

варіанти відповідей

електромагнітним рухом

електромагнітною бурею

електромагнітною хвилею

електромагнітним середовищем

Запитання 2

Безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі - це...

варіанти відповідей

шкала абсолютних величин

шкала (спектр) електромагнітних хвиль

шкала термометричних величин

шкала Фаренгейта

Запитання 3

За способом випромінювання хвиль розрізняють:

варіанти відповідей

низькочастотне випромінювання і радіохвилі;

оптичний діапазон;

квантове випромінювання

гамма-випромінювання

рентгенівське випромінювання

Запитання 4

Оптичний діапазон містить електромагнітні хвилі:

варіанти відповідей

γ-випромінювання

видиме світло

ренгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

інфрачервоне випромінювання

Запитання 5

Усі ці види випромінювань поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю, породжуються зарядженими частинками, що рухаються прискорено, їм властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм - все це - ...

варіанти відповідей

різноманітне між усіма видами електромагнітного випромінювання

відмінність між усіма видами електромагнітного випромінювання

спільне між усіма видами електромагнітного випромінювання

протилежне між усіма видами електромагнітного випромінювання

Запитання 6

Із збільшенням частоти (зменшенням довжини) на перший план виходять... властивості випромінювання, а із зменшенням частоти - ...

варіанти відповідей

хвильові, квантові,

хвильові, фізичні

квантові, хімічні

квантові, хвильові

Запитання 7

В оптичному діапазоні і ..., і ... властивості електромагнітного випромінювання майже однакові

варіанти відповідей

квантові, хвильові

якісні, кількісні

квантові, хімічні

хімічні, хвильові

Запитання 8

Радіохвилі поділяють на:

варіанти відповідей

довгі

інфрадовгі

короткі

ультракороткі

середні

Запитання 9

Електромагнітні хвилі довжиною 0,6 м поширюються з частотою . . . .

варіанти відповідей

1,8*108 Гц

500 МГц

1800 МГц

500 кГц

Запитання 10

Електромагнітні хвилі, що поширюються з частотою 20 ТГц мають довжину хвилі . . . .

варіанти відповідей

6 дм

1,5 м

60 км

1,5 см

Запитання 11

. . . - електромагнітні хвилі довжиною від 100 км до 0,1 мм.

варіанти відповідей

Теплове випромінювання

Видиме світло

Радіохвилі

Ренгенівське випромінювання

Запитання 12

Вкажіть правильні властивості електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

Ці хвилі поширюються у вакуумі з різною швидкістю.

Мають хвильові та квантові властивості.

 Мають лише квантові властивості

Породжуються зарядженими частинками, що рухаються прискорено.

Мають лише хвильові властивості

Запитання 13

Електромагнітні хвилі довжиною від 10 нм до 1мм належать до...

варіанти відповідей

Ретгенівське випромінювання

Оптичного діапазону

Гамма-випромінювання

Радіохвилі

Запитання 14

Який вид хвиль використовують у стільниковому зв'язку, телебаченні та радіолокації?

варіанти відповідей

Ультрафіолетове випромінювання

Середні радіохвилі

Короткі радіохвилі

Ультракороткі радіохвилі

Запитання 15

Яке електромагнітне випромінювання із запропонованого списку має найбільшу частоту? 

варіанти відповідей

Видиме світло


Інфрачервоне випромінювання

Радіохвилі

Рентгенівське випромінювання

Запитання 16

Який вид електромагнітного випромінювання із запропонованого списку має найменшу частоту?


варіанти відповідей

Видиме світло

Інфрачервоне випромінювання

Радіохвилі

Рентгенівське випромінювання

Запитання 17

Через який час радіосигнал посланий з Землі до Місяця повернеться назад, якщо відстань від Землі до Місяця 384 400 км. Швидкість поширення електромагнітних хвиль с = 3×108 м/с.

варіанти відповідей

2,56 с

5,12 с

2,51 хв

3 хв

Запитання 18

У яких випадках рухома заряджена частинка випромінює електромагнітну

хвилю?

варіанти відповідей

Частинка рухається рівномірно прямолінійно.

Частинка різко гальмує, зіткнувшись із перешкодою.

Частинка рухається рівномірно по колу в магнітному полі.

Частинка набирає швидкості під дією електричного поля.

Запитання 19

Щоб передавати і приймати електромагнітні хвилі, що несуть звукову

та оптичну інформацію, потрібно:

варіанти відповідей

створити високочастотні електромагнітні коливання (за допомогою

генератора електромагнітних коливань)

накласти на високочастотні коливання звукову та оптичну інформацію

(досягається модуляцією високочастотних коливань коливаннями нижчої

частоти)

забезпечити випромінювання електромагнітних хвиль (за допомогою

передавальної антени)

забезпечити прийом електромагнітних хвиль (за допомогою приймальної

антени та резонуючого коливального контуру)

зняти з прийнятого високочастотного сигналу звукову та оптичну

інформацію (за допомогою демодулятора)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест