Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

Додано: 14 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 856 разів
14 запитань
Запитання 1

Які сили називаються сторонніми?

варіанти відповідей

будь-які сили, що діють на електрично заряджені частинки і не є кулонівськими

будь-які сили, що є кулонівськими

будь-які сили, що діють на електрично заряджені частинки

Запитання 2

Якою може будти природа сторонніх сил?

варіанти відповідей

можуть виникати внаслідок хімічних реакцій

можуть виникати завдяки дії світла

можуть виникати під час змінення магнітного поля

будь-якою

Запитання 3

Що характеризує роботу сторонніх сил?

варіанти відповідей

амперметр

електрорушійна сила

джерело струму

напруга

опір

сила струму

напруженість

Запитання 4

Чому дорівнює електрорушійна сила?

варіанти відповідей

відношенню роботи сторонніх сил із переміщення позитивного заряду всередині джерела до значення цього заряду

відношенню роботи сторонніх сил із переміщення негативного заряду всередині джерела до значення цього заряду

відношенню роботи сторонніх сил із переміщення позитивного заряду в середині провідника до значення цього заряду

відношенню роботи електричного поля із переміщення позитивного заряду в середині провідника до значення цього заряду

відношенню роботи електричного поля із переміщення негативного заряду в середині провідника до значення цього заряду

Запитання 5

Яка одиниця вимірювання електрорушійної сили?

варіанти відповідей

ват

вольт

ампер

кулон

Запитання 6

Яким символом позначається опір провідника?

варіанти відповідей

Y

R

N

U

Запитання 7


Що називають внутрішнім опором джерела?

варіанти відповідей

опір джерела струму

питомий опір речовини

опір на всій ділянці кола

питомий опір джерела струму

Запитання 8

Як формулюється закон Ома для повного кола?

варіанти відповідей

Сила струму в повному електричному колі дорівнює добутку ЕРС джерела струму та повного опору кола

Сила струму в повному електричному колі дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до повного опору кола

Сила струму в повному електричному колі дорівнює відношенню напруги до повного опору кола

Сила струму в повному електричному колі дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до опору зовнішньої ділянки кола кола

Запитання 9

Які фізичні величини входять до формули,що описує закон Ома для повного кола?

варіанти відповідей

P

I

R

t

r

ξ

Запитання 10

Величину, що характеризує здатність провідника протидіяти електричному струму називають ...

варіанти відповідей

силою струму

опором

напругою

роботою

Запитання 11

Одиниця опору в СІ

варіанти відповідей

Кл

А

В

Запитання 12

Чи правильно, що для збільшення загальної ЕРС використовують батарею з послідовним з'єднанням елементів?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 13

Чи правильно, що ЕРС джерела і внутрішній опір залежать від навантаження в електричному колі?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 14

це формула..

варіанти відповідей

закону Ома для повного кола

закону Ома для ділянки кола

закону Джоуля-Ленца

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест