Змінний струм. Генератори змінного струму

Додано: 15 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 134 рази
11 запитань
Запитання 1

Як називаються незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені електрорушійною силою, що періодично змінюється?

варіанти відповідей

вільні електромагнітні коливання

автоколивання

вимушені електромагнітні коливання

гармонічні коливання

Запитання 2

Як називається електричний струм, сила якого змінюється за гармонічним законом?

варіанти відповідей

постійний електричний струм

змінний електричний струм

Запитання 3

Як називають джерело електричної енергії, яке створює ЕРС, що періодично змінюється?

варіанти відповідей

генератор змінного струму

ротор

статор

турбогенератор

Запитання 4

Чи правильним є твердження: "Якщо до дротяної рамки, що обертається в магнітному полі, за допомогою спеціальних ковзних контактів підключити активне навантаження), то електричне коло буде замкненим і в колі виникне змінний електричний струм"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

За якою формулою обчислюється амплітудне значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 6

Закінчить речення: "Швидкість обертання ротора можна зменшити, якщо використати ..."

варіанти відповідей

статор

електромагніт

генератор

Запитання 7

За якою формулою обчислюється магнітний потік?

варіанти відповідей
Запитання 8

Як позначають зсув фаз між коливаннями струму та коливаннями ЕРС?

варіанти відповідей

φ0

і

ω

Запитання 9

За якою формулою обчислюють миттєве значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 10

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

графіки залежності від часу змінної ЕРС e (t) і сили змінного струму i (t)

графіки залежності від часу змінної ЕРС і (t) і сили змінного струму е (t)

графіки залежності від часу періоду Т і сили змінного струму i (t)

Запитання 11

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

вигляд найпростішого генератора змінного струму

принципова будова найпростішого генератора змінного струму

структурна схема двополюсного генератора

принципова будова двополюсного генератора

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест