2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Закон Ома для повного кола. 1варіант.

Додано: 29 вересня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
9 запитань
Запитання 1

Пристрій, між клемами якого тривалий час може існувати різниця потенціалів за рахунок сторонніх сил - це ...

варіанти відповідей

Обігрівач 

Амперметр  

Джерело струму

Електрична лампа

Запитання 2

Математичний вираз, що є формулою закону Ома для повного кола

варіанти відповідей

I=U/R

U=Aст/q

I=ε/(R+r)

I=q/t

Запитання 3

При короткому замиканні правильні такі твердження (декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

Зовнішній опір кола близький до нуля.

Сила струму в колі багаторазово перевищує силу струму при нормальній роботі цього кола

Напруга на джерелі струму багаторазово перевищує напруга при нормальній роботі

Внутрішній опір джерела струму близький до нуля

Запитання 4

ЕРС джерела струму 220 В, його внутрішній опір 1,5 Ом. Знайдіть опір зовнішньої ділянки кола, якщо сила струму в колі дорівнює 4 А.

варіанти відповідей

53,5 Ом

55 Ом

56,5 Ом

50 Ом

Запитання 5

При розімкнутому колі ЕРС джерела струму дорівнює:

варіанти відповідей

Опору зовнішнього ділянки ланцюга.

Опору внутрішнього ділянки ланцюга

Різниці потенціалів на клемах джерела

Роботі, яку виконують сторонні сили при переміщенні заряду

Запитання 6

Математичний вираз, що є формулою сили струму короткого замикання

варіанти відповідей

Iкз=ε/r

Ікз=Aсм/q

Ікз=ε/(R+r)

Ікз=q/t

Запитання 7

Для складання електричних кіл використовують: 1) гальванічні елементи, 2) вимикачі, 3) акумулятори, 4) резистори, 5) амперметри, 6) обігрівачі, 7) дроти. У наведеному переліку укажіть джерела струму

варіанти відповідей

1, 3          

4, 5, 6        

4, 6         

1

Запитання 8

Для складання електричних кіл використовують: 1) гальванічні елементи, 2) вимикачі, 3) акумулятори, 4) резистори, 5) амперметри, 6) обігрівачі, 7) дроти. У наведеному переліку укажіть споживачів струму

варіанти відповідей

1, 3          

4, 5, 6        

4, 6         

1

Запитання 9

Сторонні сили – це .... (декілька правильних відповідей): 

варіанти відповідей

Сили, що діють на електричні заряди

Сили, неелектричного походження

Кулонівські сили

Сили, що врівноважують одна одну та діють в протилежних напрямках.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест