18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

Додано: 23 жовтня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
10 запитань
Запитання 1

Наука, яка вивчає походження, сутність і функції різних етнічних спільнот з метою виявлення основних тенденцій їх походження, розвитку і взаємозв’язку з іншими етносами, а також механізми входження етносів у систему соціальних відносин:

варіанти відповідей

демографія

етносоціологія

політологія

етнологія

Запитання 2

Що не належить до історичних типів етносів?

варіанти відповідей

рід

держава

нація

плем'я

Запитання 3

Що можна віднести до об’єктивно-культурних ознак етносу?

варіанти відповідей

типову зовнішність

менталітет

почуття єдності з певною етнічною групою

мову

Запитання 4

Етнічна свідомість народу сучасної України характеризується...

варіанти відповідей

відсутністю регіоналізму.

ксенофобією.

високим рівнем антисемітизму

доброзичливим ставленням до представників усіх націй

Запитання 5

Суб’єктивний критерій етнічності – це … 

варіанти відповідей

міф про походження етносу

самоідентифікація особи як члена етносу

спільна релігія як форма колективної свідомості. 

особливості психічного складу (ментальність) народу

Запитання 6

Нації формуються …

варіанти відповідей

при рабовласницькому ладі

при первіснообщинному ладі

при капіталізмі

при соціалізмі

Запитання 7

Етнічна самоідентифікація – це …

варіанти відповідей

вибір людиною віросповідання

усвідомлення людиною своєї приналежності до певної етнічної групи

визначення людиною свого місця в соціальному просторі

сукупність об’єктивних ознак, за якими встановлюється етнічна ідентичність

Запитання 8

Етноси – це …

варіанти відповідей

культурно-духовна спільність людей, які споріднені походженням, мовою, культурними надбаннями, територією проживання, а за певних умов і державними утвореннями

регіональні спільноти, які мають власні назви відповідно до місцевості

невеликі за розміром групи, які відрізняються від всього народу говіркою, фольклором, традиціями

племена, народності, які існували до появи сучасних націй

Запитання 9

Що можна віднести до об’єктивних біологічних ознак етносу? 

варіанти відповідей

почуття приналежності, єдності з певною етнічною групою

типову зовнішність

релігію

мову

Запитання 10

Розподіл суспільства і територіальних спільнот на етнічні групи і чинні міжетнічні відносини – це …

варіанти відповідей

етнічні процеси

етнічні конфлікти

етнічна структура суспільства

етнічний склад населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест