Фенол

Додано: 6 грудня 2021
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Фенол
Тест виконано: 97 разів
10 запитань
Запитання 1

Сполука з молекулярною формулою C6H5OH називається...

варіанти відповідей

гексанол

фенол

етанол

гліцерол

Запитання 2

Укажіть речовини, з якими реагує і фенол, і етанол:

варіанти відповідей

Na

 Br2

О2

NaOH

Запитання 3

Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити наявність фенолу у розчині:

 

варіанти відповідей

 NaOH

 Na

 O2

 FeCl3

Запитання 4

Укажіть формулу газоподібного продукту реакції під час взаємодії фенолу з калієм:

варіанти відповідей

СО2

СН4

Н2О

Н2

Запитання 5

Укажіть речовини, з якими може реагувати фенол:

варіанти відповідей

Na

NaOH

H2О

NaCl

CuO

Br2

Запитання 6

Укажіть фізичні властивості, характерні для фенолу:

варіанти відповідей

безбарвна кристалічна речовина зі специфічним запахом

оліїста рідина без запаху

в’язка рідина без запаху та кольору

безбарвна рідина зі специфічним запахом

Запитання 7

Якісною реакцією на фенол (з утворенням білого осаду) є взаємодія з:

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксидом

бромною водою

купрум (ІІ) оксидом

ферум (ІІІ) хлоридом

Запитання 8

Тривіальна назва фенолу:

варіанти відповідей

карбонова кислота

карболова кислота

оцтова кислота

фенолова кислота

Запитання 9

Що є спільним у будові одноатомних, багатоатомних спиртів та фенолів:

варіанти відповідей

 наявність вуглеводневих радикалів насиченого складу

наявність ароматичного (бензенового) кільця

наявність однакових замісників

наявність функціональних груп -ОН

Запитання 10

Молярна маса фенолу становить

варіанти відповідей

94

95

65

80

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест