фЕНОЛ

Додано: 11 грудня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 115 разів
9 запитань
Запитання 1

УКАЖІТЬ НАЗВУ КАРБОЛОВОЇ КИСЛОТИ ЗА СУЧАСНОЮ ХІМІЧНОЮ НОМЕНКЛАТУРОЮ

варіанти відповідей

А метанол

Б гліцерол

В етанол

Г фенол

Запитання 2

УКАЖІТЬ НАЗВУ РЕЧОВИНИ, ЯКУ МОЖНА ВИЯВИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ БРОМНОЇ ВОДИ СЕРЕД ОТРИМАНИХ ЗРАЗКІВ ФЕНОЛУ, ЕТАНОЛУ , БЕНЗЕНУ Й ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

варіанти відповідей

А етиленгліколь

Б фенол

В етиленгліколь

Г етанол

Запитання 3

УКАЖІТЬ ФОРМУЛУ РЕЧОВИНИ, З ЯКОЮ РЕАГУЮТЬ І ФЕНОЛ , І ЕТАНОЛ

варіанти відповідей

А НСІ

Б NaOH

B H₂O

Г Na

Запитання 4

УКАЖІТЬ ФОРМУЛУ РЕЧОВИНИ ,ЯКА УТВОРИТЬСЯ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ФЕНОЛУ З БРОМНОЮ ВОДОЮ

варіанти відповідей

А С₆Н₅Вr

Б С₆Н₅ОBr

B C₆H₄Br₂

Г С₆Н₂Вr₃OH

Запитання 5

ФЕНОЛ , НА ВІДМІНУ ВІД НАСИЧЕНИХ ОДНОАТОМНИХ СПИРТІВ , ВЗАЄМОДІЄ

варіанти відповідей

А З МАЛОАКТИВНИМИ МЕТАЛАМИ

Б З ЛУГАМИ

В З ГАЛОГЕНОВОДНЯМИ

Г З ВОДОЮ

Запитання 6

УКАЖІТЬ ФОРМУЛУ РЕЧОВИНИ , ЯКУ НЕ ЗАРАХОВУЮТЬ ДО ФЕНОЛІВ

варіанти відповідей

А С₆Н₄(ОН)₂

Б С₆Н₅-СН₂-ОН

В С₆Н₅-ОН

Г С₆Н₃(ОН)₃

Запитання 7

СКЛАДІТЬ РІВНЯННЯ РЕАКЦІЙ,ЗА ЯКИМИ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ТАКІ ПЕРЕТВОРЕННЯ:БЕНЗЕН→ХЛОРОБЕНЗЕН→ФЕНОЛ .УКАЖІТЬ СУМУ КОЕФІЦІЄНТІВ В УСІХ РІВНЯННЯХ РЕАКЦІЙ

варіанти відповідей

А 8

Б 6

В 7

Г 9

Запитання 8

УКАЖІТЬ РЯДОК ,В ЯКОМУ РЕЧОВИНИ РОЗМІЩЕНО ЗА ЗБІЛЬШЕННЯМ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

варіанти відповідей

А вода,етанол,фенол,карбонатна кислота

Б етанол,вода,фенол,карбонатна кислота

В фенол,вода,етанол,карбонатна кислота

Г карбонатна кислота,фенол,етанол,вода

Запитання 9

УКАЖІТЬ МАСУ НАТРІЙ ФЕНОЛЯТУ(г),ЯКИЙ МОЖНА ОДЕРЖАТИ З 9,4 г ФЕНОЛУ

варіанти відповідей

А 11,6

Б 23,2

В 46,4

Г 26,3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест