Фінансова звітність банку

Додано: 30 квітня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 28 разів
40 запитань
Запитання 1

1.  Відображення в балансі досягається за допомогою методу подвійного запису, зумовленого бухгалтерським рівнянням:

варіанти відповідей

Активи = Зобов’язання + Капітал

Активи = Зобов’язання – Капітал

Капітал = Активи + Пасиви

Пасиви = Зобов’язання – Активи

Запитання 2

Актив балансу банку містить інформацію про:

варіанти відповідей

джерела утворення коштів банку

склад і розміщення коштів банку

документи і цінності клієнтів банку

 доходи банку

Запитання 3

На основі якого виду обліку банки складають фінансову звітність?


варіанти відповідей

фінансового

управлінського

податкового

статистичного

Запитання 4

Який принцип бухгалтерського обліку вимагає постійного ( із року в рік) застосування банком обраної облікової політики?


варіанти відповідей

повне висвітлення

безперервності діяльності

нарахування та відповідність доходів і витрат

послідовність

Запитання 5

До постійних балансових рахунків не належать рахунки:


варіанти відповідей

активів

пасивів

зобов’язань

позабалансові

Запитання 6

В якому нормативно-правовому акті визначено принципи, на яких базується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банками України?


варіанти відповідей

Законі України «Про банки і банківську діяльність»

Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності у банках України

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Запитання 7

Нараховані проценти за користування кредитом облічуються на рахунках класу:


варіанти відповідей

1,2

 3,4

6,7

 8,9

Запитання 8

Як називається принцип бухгалтерського обліку, згідно з яким припускається стабільність грошової одиниці?


 

варіанти відповідей

єдиний грошовий вимірник

повне висвітлення

послідовність

 нарахування та відповідність доходів і витрат

Запитання 9

Сплата комісійної винагороди НБУ за готівку:

варіанти відповідей

 Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 1007 «Банкноти та монети в дорозі»

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

Д-т 7100 «Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Запитання 10

Видано аванс на витрати за відрядженням працівнику банку:варіанти відповідей

Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Д-т 3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»

К-т 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»

Запитання 11

Нараховано доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів:


 


варіанти відповідей

Д-т 1001«Банкноти та монети в касі банку»

К-т 6110«Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів»

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 6110 «Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів»

Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»

К-т 6110 «Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів»

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 3570«Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»

Запитання 12

З рахунку «лоро» списано кошти за розрахунково-касове обслуговування банку-кореспондента:


варіанти відповідей

Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»

К-т 6101 «Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків»

Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»  

К-т 6100 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків»

Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»

К-т 6100 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків»

 Д-т 7100 «Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування»

К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»


Запитання 13

Бухгалтерське проведення Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам» К-т 6042 «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам» означає:


варіанти відповідей

фізична особа сплатила нараховані раніше банком процентні доходи за кредитом

фізична особа сплатила авансом проценти за наданим їй кредитом на поточні потреби

банк нарахував процентні доходи за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби

банк визнав простроченими нараховані доходи за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби

Запитання 14

Операція з формування банком резервів в національній валюті за наданими клієнтам кредитами, що оцінюються на портфельній основі відображається в обліку такою проводкою:

варіанти відповідей

Д-т 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

К-т 2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі»

Д-т 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

К-т 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі»

 Д-т 2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі»  

К-т 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

Д-т 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі»  

К-т 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Запитання 15

 За яким рахунком відображаються в обліку банку витрати на підтримання необорот­них активів у придатному для використання стані?варіанти відповідей

3519 «Дебіторська заборгованість за послуги»

4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

7420 «Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів»

Запитання 16

У випадку реалізації цінних паперів, що знаходяться у портфелі банку на продаж, сума перевищення балансової вартості над ціною реалізації відображається:


варіанти відповідей

в дебеті рахунка 6393 «Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж»

в кредиті рахунка 6393 «Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж»

в дебеті рахунка 5102 «Результат переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж»

в кредиті рахунка 5102 «Результат переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж»

Запитання 17

Який рахунок призначений для обліку результатів від продажу ін


варіанти відповідей

5103 «Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії»

6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку»

6393 «Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж»

6310 «Дохід від інвестицій в асоційовані компанії»

Запитання 18

Обрати правильне обґрунтування бухгалтерського проведення: Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»


варіанти відповідей

позитивна різниця між вартістю придбаного банківського металу за поточним офіційним курсом та його вартістю за курсом купівлі

комісійні доходи від операцій з купівлі-продажу банківських металів

негативна різниця між вартістю придбаного банківського металу за поточним офіційним курсом та його вартістю за курсом купівлі

поточні операційні витрати за операціями з купівлі-продажу банківських металів

Запитання 19

Скласти бухгалтерське проведення з нарахування податку на прибуток:


варіанти відповідей

Д-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Д-т 7900 «Податок на прибуток»

К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Д-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

К-т 7900 «Податок на прибуток»

Запитання 20

Встановити зміст бухгалтерського проведення:

Д-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»:

варіанти відповідей

Нараховано податок на прибуток,

Сплачено банком нарахований податок на прибуток,

Повернено банку податок на прибуток,

Відстрочені податкові зобов’язання. 


Запитання 21

Бухгалтерські проведення Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» К-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» означає:

варіанти відповідей

банк купив готівкову іноземну валюту;

банк продав готівкову іноземну валюту;

банк отримав позитивний результат від валютно-обмінної операції;

 банк отримав негативний результат від обмінної операції.


Запитання 22

У касі банку виявлено нестачу банкнот (грошей) з вини матеріально відповідальних осіб, при цьому здійснюється проведення в разі віднесення суми нестач на винних осіб:


варіанти відповідей

Д-т 3519 «Дебіторська заборгованість за послуги

К-т 1001«Банкноти та монети в касі банку»

Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»

К-т 6399 «Інші операційні доходи»

Д-т 9910 «Контррахунок»     

К-т 9617 «Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»    

К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»

Д-т 7399 «Інші операційні витрати»

К-т 1001«Банкноти та монети в касі банку»

Д-т 9617«Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами»

К-т 9910 «Контррахунок»

Запитання 23

Бухгалтерське проведення Д-т 7010 «Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків» К-т 1608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків» означає:варіанти відповідей

банк нарахував відсотки за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках «лоро»

банк нарахував відсотки за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках «ностро»

банк сплатив нараховані проценти за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках

банк отримав нараховані проценти за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках

Запитання 24

Амортизація дисконту за наданим кредитом в національній валюті суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність відображається такою бухгалтерською проводкою:


варіанти відповідей

 Д-т 6028 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єкту господарювання»

К-т 2075 «Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання»

Д-т 2076 «Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання» 

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»


Д-т 2076 «Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання»

К-т 6028 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єкту господарювання»

Запитання 25

Бухгалтерським проведенням Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам» К-т 9900 «Контррахунок» супроводжуються такі банківські операції:варіанти відповідей

банк уклав з клієнтом договір про кредитну лінію

 банк уклав з клієнтом договір про надання кредиту овердрафт

банк уклав з клієнтом факторингову угоду

усі зазначені вище операції

Запитання 26

Бухгалтерське проведення, що відображає зменшення справедливої вартості акцій, що обліковуються банком у його торговому портфелі:

1.   

2.   

3.   

4.   +

 


варіанти відповідей

Д-т 5102 «Результат переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж»

К-т 6203 «Результат від торговельних операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток»

Д-т 6203 Результат від торговельних операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток»

 К-т 3007 «Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток»

Д-т 3007 «Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток»

К-т 6203 «Результат переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж»

Д-т 6203 «Результат від торговельних операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток»

К-т 5102 «Результат переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж»

Запитання 27

Витрати на інкасацію входять до складу:


варіанти відповідей

 «Процентних витрат» (розділ 70)

«Комісійних витрат» (розділ 71)

«Інших операційних витрат» (розділ 73)

«Загальних адміністративних витрат» (розділ 74)

Запитання 28

Умовні вимоги та зобов’язання банку щодо валютних цінностей та строкових фінансових інструментів відображають у:варіанти відповідей

першому класі;

другому класі;

восьмому класі;

дев’ятому класі.

Запитання 29

 Облік витрат за внутрішньобанківськими операціями здійснюють у:


варіанти відповідей

 шостому класі

сьомому класі

восьмому класі

правильної відповіді немає 

Запитання 30

Основним регістром синтетичного обліку банківських операцій є:


варіанти відповідей

оборотно-сальдовий баланс

 особові рахунки

аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій

меморіальні ордери

Запитання 31

Якого класу рахунки кореспондують тільки між собою, а їх залишки не враховують під час складання фінансової звітності банку?


варіанти відповідей

клас 2 «Операції з клієнтами»

клас 4 «Фінансові та капітальні інвестиції»

 клас 5 «Капітал банку»

клас 8 «Управлінський облік»

Запитання 32

Рахунок, сальдо якого використовують під час складання ф.№1 «Баланс» комерційного банку – це:варіанти відповідей

5000 «Статутний капітал банку»

6042 «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам»

7040 «Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб»

9020 «Гарантії, що надані клієнтам»

Запитання 33

 Який рахунок є тимчасовим?варіанти відповідей

1001 «Банкноти та монети в касі банку»

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

6300 «Дохід у вигляді дивідендів»

Запитання 34

Кінцеве кредитове сальдо на рахунку 3654 «Нараховані відпускні до

сплати» означає:


варіанти відповідей

нараховані , але ще не виплачені відпускні

виплачену відпустку

утримання податку з відпустки

утримання соціального внеску з відпустки

Запитання 35

Визначити зміст бухгалтерського проведення Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»:варіанти відповідей

банк купив готівкову іноземну валюту

банк продав готівкову іноземну валюту

банк отримав позитивний результат від обмінної операції

 банк отримав негативний результат від обмінної операції

Запитання 36

За результатами поточного року обсяг доходів банку становить 760000 грн, обсяг витрат – 700000 грн. Визначити фінансовий результат діяльності:


 


варіанти відповідей

 збиток – 60 000 грн

прибуток – 60 000 грн

прибуток – 1 060 000 грн

збиток – 1 060 000 грн

Запитання 37

Заробітна плата за останні 12 місяців становить 50 000 грн. Термін відпустки – 30 календарних днів. Вибрати правильний розрахунок нарахування відпустки:варіанти відповідей

(50 000 : 354) × 30

(50 000 : 365) × 30

(50 000 : 30) × 365

(50 000 : 30) × 355

Запитання 38

Визначити кінцеве сальдо на рахунку 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою», якщо початкове сальдо по кредиту 20 000 грн, оборот по дебету 60 000 грн, оборот по кредиту 80 000 грн:


варіанти відповідей

100 000 грн

40 000 грн

160 000 грн

60 000 грн

Запитання 39

Визначити податковий кредит з ПДВ у витратах на відрядження, якщо вартість білетів на проїзд – 360 грн (в т.ч. ПДВ), квитанція на проживання в готелі – 3600 грн (в т.ч. ПДВ):


варіанти відповідей

660 грн

792 грн

600 грн

60 грн

Запитання 40

Визначити заробітну плату керівника банку при окладі 16 000 грн за травень (неробочих днів 10), якщо згідно з табелем він відпрацював

12 днів:


варіанти відповідей

6 194 грн

9 143 грн


8 000 грн

1 333 грн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест