Квантова фізика. Фотоефект.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 462 рази
13 запитань
Запитання 1

Додавання у просторі двох когерентних хвиль, при якому відбувається постійний у часі розподіл амплітуд результуючих коливань у різних точках простору це...

варіанти відповідей

фотоефект

інтерференція світла

дифракція світла

дисперсія світла

Запитання 2

Огинання хвилею перешкод, або відхилення від прямолінійного поширення світла...


варіанти відповідей

фотоефект

інтерференція світла

дифракція світла

дисперсія світла

Запитання 3

Виривання електронів з поверхні катоду під дією світла називають…

варіанти відповідей

фотоефект

інтерференція світла

дифракція світла

дисперсія світла

Запитання 4

За допомогою якого випромінювання медики виявляють тромби, пухлини, запальні процеси?

варіанти відповідей

ультрафіолетові

видимі

інфрачервоні

рентгенівські

Запитання 5

Довжина хвилі світла фіолетового кольору у вакуумі 400 нм. Визначте частоту цієї хвилі. 

варіанти відповідей

7,5 *105 Гц

7,5*1014 Гц

7,5*1014 с

75*1014 с

Запитання 6

Знайдіть енергію фотона випромінювання синього світла, довжина хвилі якого 450 нм. 

варіанти відповідей

4,42*10-26 Дж

4,42*10-26 Дж/с

4,42*10-19 Дж

4,42*10-19 Дж/с

Запитання 7

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом: 

варіанти відповідей

Дисперсії світла                                

Дифракції світла

Заломлення світла

Інтерференції світла

Запитання 8

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Дифракція світла говорить про його корпускулярну природу

Інтерференція світла говорить про його корпускулярну природу

Існування червоної межі фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії світла

Атоми випромінюють світло окремими порціями енергії – квантами

Запитання 9

Робота виходу електронів із Міді дорівнює 4,7 еВ. Знайдіть червону межу фотоефекту для Міді. 

варіанти відповідей

4,23*10-26 м

2,64*10-7 Дж

2,64*10-7 м

4,23*10-26 Дж

Запитання 10

У якому явищі проявляються квантові властивості світла?

варіанти відповідей

інтерференція

дифракція

фотоефект

дисперсія

Запитання 11

Фотоефект - це ...

варіанти відповідей

виривання електронів із речовини під дією світла

хімічна реакція під дією якої створюється фото

притягування електронів із речовини під дією світла

Запитання 12

Знайдіть енергію фотона випромінювання зеленого світла, довжина хвилі якого 550 нм. (с = 3 ⋅108 м/с; h= 6,63⋅10-34 Дж⋅с)

варіанти відповідей

3,6

3,6 ⋅10-9 Дж

3,6 ⋅10-19 Дж

3,6 ⋅10-16 Дж

Запитання 13

Визначити імпульс фотона у кг×м/с, що має енергію 6,2 еВ (1 еВ=1,6×10-19 Дж)

варіанти відповідей

 3,3×10-24

 3,3×10-25

 3,3×10-26

 3,3×10-27

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест