Будова атома. Спектри

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Будова атома. Спектри
Тест виконано: 117 разів
12 запитань
Запитання 1

Хто з вчених запропонував планетарну модель атома?

варіанти відповідей

Коперник

Томсон

Резерфорд

Бор

Запитання 2

Який термін з'явився в фізиці після досліду Резерфорда?

варіанти відповідей

Електрон

Протон

Ядро

Атом

Запитання 3

Де згідно планетарної моделі зосереджена маса атому?

варіанти відповідей

В електронах

В протонах

В ядрі

Рівномірно розподілена по атому

Запитання 4

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Атом не випромінює енергії, якщо електрони обертаються навколо ядра по дозволеним орбітам.

Електрони обертаються навколо ядра атома по довільним орбітам

Кожній орбіті відповідає певний енергетичний рівень, на якому може знаходитися електрон.

Енергія електрона в атомі може набувати довільні значення

Запитання 5

Який з переходів відповідає випромінюванню кванта з найбільшою енергією?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 6

При якому переході поглинається світло з найбільшою довжиною хвилі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Порівняйте квант випроміненої енергії та квант поглиненої енергії.

варіанти відповідей

Випромінюється більша енергія, ніж поглинається

Поглинається більша енергія, ніж випромінюється

Випромінюється та поглинається однакова енегрія

Запитання 8

Закінчіть речення: При випромінюванні енергії...

варіанти відповідей

електрони атома переходять на вищі енергетичні рівні

електрони атома сповільнюють свій рух по орбіті

електрони атома переходять на нижні енергетичні рівні

електрони атома прискорюють свій рух по орбіті

Запитання 9

Яке явище лежить в основі роботи спектроскопу?

варіанти відповідей

Інтерференція

Дифракція

Дисперсія

Поляризація

Запитання 10

Серед спектрів знайдіть смугастий спектр випромінювання

варіанти відповідей
Запитання 11

Електрон в атомі Гідрогену перейшов з основного стану в збуджений, одержавши енергію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випроменити атом Гідрогену?


 

варіанти відповідей

97*10-9м

9,7*10-9м

970*10-9м

0,97*10-9м

Запитання 12

У якому з перелічених станів речовина має лінійчатий спектр випромінювання?

1 – твердий стан за високої температури

2 – рідкий стан за високої температури

3 – розріджені гази за високої температури

4 – гази високої густини за високої температури


 

варіанти відповідей

 У станах 1, 2      

 У станах 3 ,4

 У стані 3

 У стані 4    

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест