27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Електричний струм у металах

Додано: 9 травня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
9 запитань
Запитання 1

Провідність металів зумовлена впорядкованим рухом ...

варіанти відповідей

дірок

йонів

електронів

електронів і дірок

Запитання 2

Результати досліду Рікке свідчили про те, що

варіанти відповідей

носіями струму в металах є атоми

носіями струму в металах є йони

носіями струму в металах є не атоми, а якісь частинки, що входять до складу всіх металів. Такими частинками могли бути відкриті в 1897 р. Томсоном електрони.

електрони і йони

Запитання 3

Вибрати правильне пояснення досліду, зображеного на рисунку.

варіанти відповідей

Метали – це найкращі провідники електричного струму

Якщо розігнати металевий провідник, а потім різко його зупинити, то вільні заряди, рухаючись за інерцією, створять на короткий час струм в цьому провіднику.

 Розкручена котушка різко гальмувалась і в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. Повний заряд, що протікав по колу вимірювався за відхиленням стрілки гальванометра.

Якщо пропустити струм через провідник, то можна довести, що носіями струму в металах є не атоми, а якісь частинки, що входять до складу всіх металів. 

Запитання 4

Питомий опір металів ...

варіанти відповідей

не залежить від температури

зростає зі збільшенням температури

зменшується з ростом температури обернено пропорційно до температури

зменшується з ростом температури обернено пропорційно до квадрата температури

Запитання 5

Питомий опір металів змінюється зі зміною температури тому, що ...

варіанти відповідей

змінюється концентрація вільних електронів

змінюється швидкість хаотичного руху електронів

змінюється інтенсивність теплового руху іонів кристалічної решітки

змінюються відстані між іонами кристалічної решітки

Запитання 6

З підвищенням температури опір металів ...

варіанти відповідей

 збільшується

зменшується

не змінюється

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 7

Явище надпровідності відкрив ...

варіанти відповідей

 К. Рікке

Л.І.Мандельштам,

 Г. Камерлінг-Оннес

 М. Боголюбов

Запитання 8

Температурний коефіцієнт електричного опору − це ...

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує залежність сили струму від температури

фізична величина, яка характеризує залежність питомого опору від температури

фізична величина, яка характеризує залежність швидкості руху електронів від температури

Запитання 9

Надпровідність – це явище ...

варіанти відповідей

збільшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

різкого зменшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

збільшення сили струму

зменшення сили струму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест