14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Атом та атомне ядро

Додано: 8 травня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 24 рази
20 запитань
Запитання 1

В дослідах Резерфорда по розсіюванню альфа - частинок одна з 20 000 альфа - частинок поверталася назад тому що...

варіанти відповідей

вона потрапляла в протон

вона потрапляла в нейтрон

вона потрапляла в ядро атома

вона потрапляла в електрон

Правильної відповіді не наведено

Запитання 2

В ядрі атома можуть знаходитися...

варіанти відповідей

протони, нейтрони, електрони

протони та нейтрони

протони, нейтрони та позітрони

протони, нейтрони, електрони та позітрони

правильної відповідіне подано

Запитання 3

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

22 електрони

40 електронів

4 електрони

Правильнї відповіді не подано

Запитання 4

В ядрі атома елементу міститься 8 протонів та 9 нейтронів. Назвіть даний елемент.

варіанти відповідей

Оксиген

Флюор

Гафній

Хлор

Запитання 5

Відповідно до теорії Ніільса Бора атом може випромінювати світло при ...

варіанти відповідей

на інший енергетичний рівень

при переході зі збудженого стану в основний

русі електрону по будь - якій орбіті

будь - якому прискорення електронів

Запитання 6

Енергія фотона, який поглинається або випромінювається

варіанти відповідей

більша за різницю енергій енергетичних рівнів цього атому

менша віід різниці енергій енергетичних рівнів цього атому

дорівнює різниці енергій енергетичних рівнів цього атому

дорівнює енергії електрона, що рухається навколо ядра цього атома

Запитання 7

У різних ізотопів одного і того ж самого елементу...

варіанти відповідей

однакова кільксть нейтронів в ядрі

однакова кількість нуклонів в ядрі

однакова кількість протонів в ядрі

однакові масові числа ядер

Правильної відповіді не наведено

Запитання 8

Ядерні сили діютьтіліьки між...

варіанти відповідей

нукалонами в ядрі атома

протонами, нейтронами та електронами в атомі

електронами та нейтронами в атомі

протонами та нейтронами, що знаходяться на відстанях, більших за 10 фм.

Запитання 9

Питома енергія зв'язку - це енергія, що припадає на ...

варіанти відповідей

один електрон в атомі

один нейтрон в атомі

один нуклон атома

один протон атома

Запитання 10

Бета - випромінювання - це потік...

варіанти відповідей

протонів з ядра атома

нейтронів з ядра атома

позитивно заряджених частинок з ядра атому

ядер атому гелію

Правильної відповіді не подано

Запитання 11

Як змінюється в результаті альфа - розпаду атомний номер елементу та його масове число?

варіанти відповідей

Z зменшується на 2 одиниці, а масове число зменшується на 2

Z зменшується на 2 одиниці, а масове число зменшується на 4 одиниці

Z зменшується на 2 одиниці, а масове число не змінюється

Z зменшується на 4 одиниці, а масове число зменшується на 2

Запитання 12

При ланцюговій ядерній реакції поділу ядер Урану разом з яяядрами - осколками обов'язково вилітають...

варіанти відповідей

нейтрони

бета - частинки

протони

альфа - частинки

Правильної відповіді не подано

Запитання 13

Сумарна маса спокою продуктів ядерної реакції на 0,03 а.о.м. менша за сумарну масу спокою ядер та частинок, які вступили в реакцію. Який енергетичний вихід даної ядерної реакції?

варіанти відповідей

При реакції виділяється енергія, менша за 27 МеВ.

При реакції виділяється енергія, більша за 27 МеВ.

При реакції поглинається енергія, менша за 27 МеВ.

При реакції поглинається енергія, більша за 27 МеВ.

Правильної відповіді не подано

Запитання 14

Пвд час переходу електрона в атомі водню з третьої орбіти на другу випромінюється фотон з частотою 0,46 ПГц. га скльки зменшилась енергія атому водню?

варіанти відповідей

0,625 еВ

1,25 еВ

1,875 еВ

2,5 еВ

Запитання 15

Внаслідок поглинання кванта світла енергія атома ртуті змінилася на 4,9 еВ. Визначити довжину хвилі поглинутого світла

варіанти відповідей

250 нм

350 нм

450 нм

550 нм

Запитання 16

Період піврозпаду деякої речовини становить 24 доби. Скільки радіоактивної речоивни залишиться через 48 діб, якщо на початку спостереження ми мали 480 г речовини?

варіанти відповідей

240 г

120 г

340 г

60 г

Запитання 17

Визначити дефект маси ізотопу Літію - 7.

варіанти відповідей

0,022 а.о.м.

0,032 а.о.м.

0,042 а.о.м.

0

Правильна відповідь не подана

Запитання 18

Період піврозпаду Цезію - 137 становить 30 років. Скільки відсотків ядер розпадуться за 90 років?

варіанти відповідей

67,5 %

77,5 %

87,5 %

97,5 %

100 %

Запитання 19

Який ізотоп утвориться після двох альфа - розпадів з ізотопу сурми Sb - 133?

варіанти відповідей

ізотоп срібла

ізотоп кадмію

ізотоп індію

Првильної відповіді не подано

Запитання 20

Знайдіть енергія зв'язку ядра Нітрогену - 14

варіанти відповідей

85 МеВ

95 МеВ

105 МеВ

115 МеВ

Правильноївідповіді не подано

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест