Фізика 10.1

Додано: 3 лютого 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Броунівський рух - це:

варіанти відповідей

Хаотичний рух молекул

Хаотичний рух завислих у рідині або газі частинок

Хаотичний рух атомів усередині молекул

Хаотичне перемішування рідин

Запитання 2

Основне рівняння МКТ це залежність:

варіанти відповідей

Тиску ідеального газу від маси його молекул і середнього квадрата швидкості

Концентрації молекул ідеального газу від їх маси

Густини ідеального газу від від квадрату концентрації молекул

Середнього квадрату швидкості від площі поперечного перерізу посудини, в якій знаходиться ідеальний газ

Запитання 3

Який з цих параметрів є макроскопічним

варіанти відповідей

Тиск

Температура

Об'єм

Середня квадратична швидкість

Запитання 4

За нормального атмосферного тиску температура кипіння води за шкалою Кельвіна становить:

варіанти відповідей

0 К

100 К

273 К

373 К

Запитання 5

Одиниці вимірювання тиску це:

варіанти відповідей

кілограм на м2

Паскаль

Ньютон

Джоуль

Запитання 6

За яких умов система перебуває у стані теплової рівноваги?

варіанти відповідей

Коли всі частинки системи мають однакову температуру

Коли тіло довго не змінює свою температуру

Коли відбувається теплообмін

Коли тіло нагрівається

Запитання 7

Яка температурна шкала використовується в Україні?

варіанти відповідей

Кельвіна

Цельсія

Фаренгейта

Гей -Люсака

Запитання 8

Що таке ідеальний газ?

варіанти відповідей

Це фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у момент зіткнення

Це фізична модель газу, молекули якого є матеріальними точками

Це фізична модель газу де молекули не взаємодіють

Це фізична модель газу де молекули не мають нічого спільного між собою

Запитання 9

Як можна збільшити швидкість руху молекул?

варіанти відповідей

Змінити концентрацію

Зменшити температуру

Збільшити температуру

Збільшити об'єм

Запитання 10

Осмос це:

варіанти відповідей

Одностороння дифузія

Двостороння дифузія

Взаємопроникнення молекул

Перехід з одного агрегатного стану в інший

Запитання 11

Агрегатний стан речовини в якому молекули займають весь наданий об'єм

варіанти відповідей

Газоподібний

Твердий

Рідкий

Плазма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест