Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Фізика 10

Додано: 5 травня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 73 рази
12 запитань
Запитання 1

Тіло рухається прямолінійною траєкторією. Яка ділянка графіка відповідає

руху з найбільшим за модулем прискоренням,якщо вісь ОХ напрямлена вздовж траєкторії?

варіанти відповідей

AB

BC

CD

DE

Запитання 2

Рух тіла задано рівнянням x = -0,5 + 5t + 2t2 (м). Визначте швидкість руху тіла через 3 с. Вважайте, що в обраній системі відліку тіло рухалося вздовж осі ОХ.

варіанти відповідей

19 м/с

11 м/с

0 м/с

32,5 м/с

Запитання 3

У якому випадку тіло перебуває в стані стійкої рівноваги?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 4

Тіло рухається з прискоренням 2 м/с2 під д ією двох взаємно пер-

пендикулярних сил, модулі яких дорівнюють 3 і 4 Н. Визначте масу тіла.

варіанти відповідей

10 кг

14 кг

2 кг

2,5 кг

Запитання 5

Щоб стиснути невагому пружину на 6 см, потрібно прикласти силу 120 Н. Яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб розтягнути її на 4,5 см?

варіанти відповідей

90 Н

- 90Н

100 Н

80 Н

Запитання 6

Явище огинання хвилею перешкод називається:

варіанти відповідей

інтерференція;

дифракція;

резонанс;

ехолокація;

Запитання 7

Чому дорівнює об’єм алюмінієвої деталі, якщо її вага становить 540 Н? Густина алюмінію 2700 кг/м3.

варіанти відповідей

2 м3

5 м3

0.02 м3

0,5 м3

Запитання 8

Є 2 моль водню, 2 моль кисню і 2 моль водяної пари. Який газ містить більшу кількість молекул?

варіанти відповідей

водень

кисень

водяна пара

всі однаково

Запитання 9

У закритій посудині місткістю 2 л є насичена водяна пара при температурі 20ºС. Скільки води утвориться в посудині при зниження температури до 5 ºС?

варіанти відповідей

21 мг

21 г

17 мг

15 г

Запитання 10

На якій ділянці графіка виконується закон Гука?

варіанти відповідей

ОА

АВ

ОВ

ВС

Запитання 11

Порошинка масою 2 мг, яка має заряд -5 мкКл, починає рухатися у електричному полі з точки, потенціал якої дорівнює 20 В. Визначте потенціал точки, у якій швидкість руху порошинки дорівнюватиме 10 м/с.

варіанти відповідей

0 В

20 В

40 В

80 В

Запитання 12

Однакові точкові заряди 3 нКл розміщені на відстані10 см один від одного.

Визначити напруженість електричного поля у точках, які лежать на перпендикулярі до середини відрізка, що сполучає заряди на відстані 5 см від середини.

варіанти відповідей

1,2 кВ/м

7,6 кВ/м

5,4 кВ/м

0, 6 кВ/м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест