Фізика атома та атомного ядра.

Додано: 4 лютого
Предмет: Фізика, 9 клас
8 запитань
Запитання 1

Реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 107 °С) і супроводжується виділенням енергії.

варіанти відповідей

Радіоактивність           

Ланцюгова ядерна реакція

Розщеплення ядра            

Термоядерний синтез


Запитання 2

Формула для обчислення активності радіоактивного джерела.

варіанти відповідей

H=KD

A=λN

D=W/m

λ=0,69/(T1/2)

Запитання 3

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Бісмуту?

варіанти відповідей

Z=83

Z=82

N=126

N=127

Запитання 4

Яка одиниця вимірювання поглинутої дози йонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

Бк

Зв 

Гр

1/с

Запитання 5

Яка одиниця вимірювання еквівалентної дози йонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

Бк                    

Зв

Гр 

1/с

Запитання 6

Тіло масою 2.5 кг опромінено. Знайдіть поглинуту дозу йонізуючого випромінювання, якщо енергія йонізуючого випромінювання, передана тілу, становить 15 Дж. 

варіанти відповідей

6 Гр

8 Гр

13 Зв

6 Зв

Запитання 7

Скільки енергії виділиться під час поділу ядер Урану, які містяться в зразку масою 1,5 г? Вважайте, що внаслідок поділу кожного ядра Урану виділяється енергія 3,2∙10-11 Дж, а маса атома Урану-235 дорівнює 3,9∙10-25 кг.

варіанти відповідей

1,231011Дж

1,231012Дж

1,2310-12Дж

1,231011Вт

Запитання 8

Тіло масою 2.5 кг опромінюють нейтронами. Знайдіть еквівалентну дозу йонізуючого випромінювання, якщо його енергія, передана тілу, становить 15 мДж. вважайте, що коефіцієнт якості нейтронного випромінювання дорівнює 5.

варіанти відповідей

30 мЗв

24 Зв

56 мкЗв

45 мЗВ

87 мЗВ

30 мкГр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест