9 клас. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення, швидкість, переміщення рівноприскореного прямолінійного руху

12 запитань
Запитання 1

Зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл це...

варіанти відповідей

переміщення

швидкість

механічний рух

прямолінійний рух

Запитання 2

Напрямлений відрізок, що сполучає початкове і кінцеве положення тіла – це …

варіанти відповідей

переміщення

відрізок

траєкторія

шлях

Запитання 3

Швидкість зміни швидкості характеризує …

варіанти відповідей

Шлях

Початкова швидкість

Переміщення

Прискорення

Запитання 4

Рух ,під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково ,це ....

варіанти відповідей

прямолінійний рух

рівномірний рух

рівноприскорений рух

рівноприскорений прямолінійний рух

Запитання 5

Формула прискорення

варіанти відповідей

α = t/(ϑ - ϑо)

α =(ϑ - ϑо)/ t

α =(ϑо - ϑ)/ t

α =ϑ ⋅ ϑо / t

Запитання 6

За якою формулою обчислити швидкість прямолінійного рівноприскореного руху?

варіанти відповідей

ϑ=s/t

ϑ =ϑ0+αt

ϑ =st

ϑ =ϑ1- ϑo

Запитання 7

Якщо α<0, то швидкість тіла...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

залишаєтся сталою

Запитання 8

Яка початкова швидкість тіла, якщо його швидкість змінюється за законом ϑ=-5+2t?

варіанти відповідей

-5 м/с

5 м/с

-2 м/с

2 м/с

Запитання 9

Через 25 с після початку руху спідометр автомобіля показав швидкість 36 км/год. З яким прискоренням рухався автомобіль? 

варіанти відповідей

1,44 м/с2

18 км/год2

0,7 км/хв2

0,4 м/с2

Запитання 10

Траєкторія -це

варіанти відповідей

Фізична величина

Фізичне тіло

Уявна лінія, вздовж якої рухається тіло

Відрізок шляху

Запитання 11

Рівняння проекції швидкості має вигляд: Ʋx = −15+ 4t.

Яка початкова швидкість і прискорення руху тіла?

варіанти відповідей

 −15 м/с і 4 м/с2

15 м/с і 4 м/с2

4 м/с і −15м/с2

4 м/с і 15м/с2

Запитання 12

Рівняння координати має вигляд: х = −15+ 4t+5t2.

Яке прискорення має тіло?

варіанти відповідей

 10 м/с2

 

   4 м/с2

 

  -15 м/с2

  5 м/с2

   -6 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест