Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Додано: 31 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

В якому році Дж.Томсон запропонував одну із перших моделей атома?

варіанти відповідей

 1904

1903


1924


1914

Запитання 2

Що вивчав у дослідах Е.Резерфорд?

варіанти відповідей

розсіювання бета-частинок

поділ ядер

 розсіювання гамма-частинок

розсіювання альфа-частинок

Запитання 3

Реакцію, яка супроводжується звільненням нейтронів під час розпаду ядра, які в свою чергу спричиняють поділ інших ядер, називають ...

варіанти відповідей

... термоядерною реакцією;

... ядерним циклом;

 ... ланцюговою ядерною реакцією;

... хімічною реакцією.

Запитання 4

В ядерному реакторі ядерне паливо міститься всередині ...

варіанти відповідей

... регулюючих стрижнів;

... тепловидільних елементів (ТВЕЛів).

 ... парогенератора;

Запитання 5

Фізичну величину, яка характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда, називають...

варіанти відповідей

 ... активністю радіонукліда;


... сталою радіоактивного розпаду;

 ... періодом піврозпаду;

 ... частотою піврозпаду.

Запитання 6

Одним з ефективних шляхів лікування різного роду пухлин при онкозахворюваннях є використання...

варіанти відповідей

.. α-випромінювання;

... γ-випрмінювання.

.. β-випромінювання;

Запитання 7

Що таке нуклід?

варіанти відповідей


нуклеїнова кислота


ядро ізотопу

ліквідатор Чорнобильської аварії

 ядерний гідроліз

Запитання 8

Альфа-частинка – це:

варіанти відповідей

ядерний магнетон, що випромінює альфа-хвилі

символічне позначення протоматерії

ізотоп радону


ядро гелію

Запитання 9

Атомні ядра складаються з:

варіанти відповідей


електронів і позитронів

електронів і нейтронів


протонів і нейтронів

 нейтрино й антинейтрино

Запитання 10

Е.Резерфорд у своїх дослідах використав:

варіанти відповідей

платинову фольгу та мідний контейнер

срібну фольгу і цинковий контейнер

золоту фольгу та свинцевий контейнер

Запитання 11

Ізотопи - це

варіанти відповідей

Різновиди атомів,які мають різну кількість протонів

Різновиди атомів,які мають різну кількість нейтронів

Різновиди атомів,які мають різну кількість електронів

Запитання 12

Радіаційне опромінення впливає на організм людини таким чином:

варіанти відповідей

спершу відчуває вплив кістковий мозок,порушується процес кровообігу

спершу відчуває вплив щитовидна залоза,порушується репродуктивність

спершу відчуває вплив серце,порушується процес серцевого ритму

спершу відчуває вплив легені,порушується процес дихання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест