2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Формула Планка. Світлові кванти. Фотоефект. Закони фотоефекту

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 269 разів
10 запитань
Запитання 1

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла. 

варіанти відповідей

Інтерференція                   


Фотоефект    

Дифракція        

Дисперсія

Запитання 2

На поверхню падає електромагнітне випромінювання, частота якого ν. Яку мінімальну кількість енергії може поглинути поверхня? 

варіанти відповідей

hν ⁄ 4

hν ∕ 2

2hν

Запитання 3

Цинкову пластинку освітлюють по черзі видимим світлом, ультрафіолетовими та рентгенівськими променями. У якому випадку кінетична енергія електронів буде найменшою?

варіанти відповідей

У першому                          

У другому  

 У третьому  

 Однакова у всіх випадках

Запитання 4

Світло, падаючи на метал, зумовлює емісію електронів з його поверхні. При зменшенні інтенсивності світла удвічі... 

варіанти відповідей

Емісія електронів припиниться
Кількість вибитих електронів зменшиться у 2 рази

Kінетична енергія вибитих електронів зменшиться у 2 рази

Kінетична енергія і кількість вибитих електронів зменшаться удвічі


Запитання 5

Укажіть НЕправильну відповідь. Максимальна кінетична енергія вибитих промінням електронів ... 

варіанти відповідей

Залежить від частоти світла
Прямо пропорційна до інтенсивності світла


Обернено пропорційна до довжини світлової хвилі

Залежить від роду речовини поверхні, на яку падає світло


Запитання 6

У якому приладі НЕ використовується внутрішній фотоефект? 

варіанти відповідей

У фоторезисторі

У напівпровідникових фотоелементах

У вакуумних фотоелементах

У сонячних батареях


Запитання 7

Знайдіть енергію фотона випромінювання зеленого світла, довжина хвилі якого 550 нм. (с = 3 ⋅108 м/с; h= 6,63⋅10-34 Дж⋅с)

варіанти відповідей

3,6 Дж

3,6 ⋅10-19 Дж

3,6 ⋅10-9 Дж

3,6 ⋅10-16 Дж

Запитання 8

Робота виходу електронів із Золота дорівнює 4,59 еВ. Знайдіть червону межу фотоефекту для Золота.(с = 3 ⋅108 м/с; h= 6,63⋅10-34 Дж⋅с)

варіанти відповідей

270 нм

350 нм

450 нм

540 нм

Запитання 9

Знайдіть довжину хвилі електромагнітного випромінювання, енергія кванта якого дорівнює енергії спокою електрона.( с = 3⋅108 м/с, me=9,1⋅10-31кг, h=6,63⋅10-34Дж⋅с) 

варіанти відповідей

240 нм

2,4⋅10-9 м

2,4⋅10-12 м

4,8⋅10-12 м

Запитання 10

Поверхня нікелю освітлюється світлом з довжиною хвилі 200 нм. Знайдіть червону межу фотоефекту, якщо максимальна швидкість фотоелектронів 6,5⋅105 м/с. ( с = 3⋅108 м/с, me=9,1⋅10-31кг, h=6,63⋅10-34Дж⋅с) 

варіанти відповідей

260 нм

248 нм

232 нм

280 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест