Фотоефект. Досліди Столєтова. Закони фотоефекту. Фотон

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 241 раз
10 запитань
Запитання 1

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла.

варіанти відповідей

Фотоефект 

Інтерференція

Дифракція

Дисперсія

Запитання 2

Фотоефект - це ...

варіанти відповідей

хімічна реакція під дією якої створюється фотографія

виривання електронів із речовини під дією світла

притягування електронів із речовини під дією світла

виривання електронів із речовини під дією магніта

Запитання 3

Хто відкрито явище зовнішнього фотоефекту?

варіанти відповідей

М. Планк

О. Столєтов

Г. Герц

М. Кюрі

Запитання 4

Внутрішній фотоефект - це...

варіанти відповідей

зміна концентрації носіїв струму в речовині та як наслідок зміна електропровідності даної речовини під дією світла

випускання електронів із поверхні металів під дією світла

Запитання 5

Зовнішній фотоефект - ...

варіанти відповідей

випускання електронів із поверхні металів під дією світла

зміна концентрації носіїв струму в речовині та як наслідок зміна електропровідності даної речовини під дією світла

Запитання 6

Під час освітлення металевої пластини ультрафіолетовим світлом спостерігають фотоелектричний ефект. Зі збільшенням довжини світлової хвилі максимальна кінетична енергія електронів, що вилітають...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

Запитання 7

На поверхню падає електромагнітне випромінювання, частота якого ν. Яку мінімальну кількість енергії може поглинути поверхня? 

варіанти відповідей

hν ⁄ 4

2hν

hν ∕ 2

Запитання 8

Світло, падаючи на метал, зумовлює емісію електронів з його поверхні. При зменшенні інтенсивності світла удвічі... 

варіанти відповідей

Kінетична енергія і кількість вибитих електронів зменшаться удвічі

Kінетична енергія вибитих електронів зменшиться у 2 рази

Кількість вибитих електронів зменшиться у 2 рази

Емісія електронів припиниться

Запитання 9

Енергія фотонів, що падає на поверхню металевої пластини дорівнює 4,5 еВ. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1,5 еВ, то робота виходу електрона з металу становить...

варіанти відповідей

6 еВ

1,5 еВ

4,5 еВ

3 еВ

Запитання 10

Робота виходу електронів із Золота дорівнює 4,59 еВ, швидкість світла с = 3 ⋅108 м/с, стала Планка h= 6,63⋅10-34 Дж⋅с. Знайдіть червону межу фотоефекту для Золота.


варіанти відповідей

520 нм

270 нм

350 нм

490 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест