Функція. Графік функції

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 181 раз
10 запитань
Запитання 1

Яка з даних функцій НЕ є лінійною?

варіанти відповідей

y = 3

y = x + 3

y = -x

Запитання 2

Лінійна функція задана формулою y = 0,5x + 4. 

Яке значення даної функції відповідає значенню x = – 4?

варіанти відповідей

0

2

4

6

Запитання 3

Лінійна функція задана формулою y = -2x + 8. 

Для якого значення аргументу значення даної функції дорівнює 4?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 4

Точка F (– 2; 3). Пряма задана рівнянням y = -0,5x + 5. 

Яке твердження правильне?

варіанти відповідей

Точка F не належить заданій прямій

Точка F належить заданій прямій

Неможливо встановити

Пряма проходить через точку F 

Запитання 5

Задайте формулою функцію, значення якої на 5 менше від значення аргументу.

варіанти відповідей

y = 5x

y = 5

y = x + 5

y = x - 5

Запитання 6

Відстань між двома містами дорівнює S км. Із цих міст одночасно назустріч один одному виїхали два автомобіля зі швидкостями 88,8 км за годину і 92,8 км за годину. Через t годин вони зустрілися. 

Задайте формулою функцію S (км) від t (год). 


варіанти відповідей

S = 88,8t + 92,8

S = 88,8 + 92,8t

S = 181,6t

S = 180,16t

Запитання 7

Довжина однієї сторони прямокутника дорівнює x см, а другої на 3 см більша. 

Виразіть формулою залежність периметра Р прямокутника від довжини сторони x.

варіанти відповідей

P = x + 3

P = 2(x + 3)

P = 2x + 3

P = 4x + 6

Запитання 8

Графіком якої з даних функцій є пряма, що проходить через початок координат?

варіанти відповідей

y = 20 + x

y = 20x

y = 20 - x

y = x - 20

Запитання 9

Визначити абсцису точки перетину графіків функцій

y = 8 - 4x i y = x + 14.

варіанти відповідей

-2

2

-1,2

1,2

Запитання 10

При каком значении k график функции у = kх − 2 проходить через точку С (1;−2)

варіанти відповідей

0

2

6

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест