Гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

Додано: 26 серпня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 89 разів
7 запитань
Запитання 1

Виберіть рівняння напівреакцій, які відбуваються на електродах при роботі гальванічного елемента, який складається з магнієвої і срібної пластин, занурених у розчини їх солей

варіанти відповідей

Ag+ + ē = Ag0

Mg2+ + 2ē = Mg0

Ag0 − ē = Ag+

Mg− 2ē = Mg2+

2H2O + 2ē = H2 +2OH

Запитання 2

Проаналізуйте твердження та позначте правильну відповідь.

І. Гальванічний елемент перетворює хімічну енергію на електричну.

ІІ. У гальванічному елементі відбувається окисно-відновна реакція.

варіанти відповідей

Твердження І та ІІ неправильні

Правильним є тільки І твердження

Правильним є І та ІІ твердження

Правильним є тільки ІІ твердження

Запитання 3

Анодом у гальванічному елементі з мідним катодом може бути: 

варіанти відповідей

золото

залізо

платина

срібло

Запитання 4

Рух електронів в гальванічному елементі на малюнку позначено цифрою ..

варіанти відповідей

2

3

4

6

Запитання 5

Через деякий час роботи цинково- мідного гальванічного елементу Даніеля-Якобі маса мідної пластинки...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 6

Під час роботи цинково-мідного гальванічного елемента в розчині цинк сульфату кількість катіонів Zn2+

варіанти відповідей

не змінюється

зменшується

збільшується

Запитання 7

Виберіть схему реакції, яка відбувається в гальванічному елементі, складеному з залізної пластини і мідної пластин, занурених у розчини своїх солей.

варіанти відповідей

Сu0+ Fе2 +→ Cu2 ++ Fе0

 Fе2 ++ SО42−→ FеSО4

0+ Cu2+→ Fе2++ Cu0

 Сu2 ++ SО42− → CuSО4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест