22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Генетична варіабельність людини

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
9 запитань
Запитання 1

Люди, які належать до різних рас, відрізняються за собою за зовнішніми ознаками. Люди, які належать до різних етнічних груп, національностей теж різняться між собою за національними традиціями, мовою та іншими ознаками. Проте, вчені стверджують, що всі вони є представниками одного виду. Які із цих груп генетично є більш відмінними між собою.

варіанти відповідей

1. Раси.

2. Етнічні групи.

3. Національності.

4. Всі перераховані тут групи є однаково відмінні між собою за генетичними наборами.

Запитання 2

Відмінність між людьми різних рас в кольорі шкіри, волосся зумовлена:

варіанти відповідей

1. Модифікаційною мінливістю.

2. Специфічними генами.

3. Різними алелями одного гена.

4. Модними тенденціями.

Запитання 3

Відмінності у зовнішній та внутрішній будові людини зумовлені:

варіанти відповідей

1. Тільки різними станами алельних генів.

2. Тільки модифікаційними змінами.

3. Тільки специфічними генами, на які припадає 0,1%.

4. Відмінностями в геномі та модифікаційною мінливістю.

Запитання 4

В геномі людини можуть виникати однонуклеотидні поліморфізми. В якому із наведених прикладів ми бачимо таке явище, якщо один із ланцюгів ДНК, яка досліджується, має таку послідовність нуклеотидів: АААТЦГТЦЦ:

варіанти відповідей

1. АААТЦГТЦЦ

2. ТТТАГЦАГГ

3. ТТААГЦАГГ

4. АТЦААГГТТ

Запитання 5

При якій умові однонуклеотидні поліморфізми НЕ спричинюють змін в організмі:

варіанти відповідей

1. Вони не є синонімічними.

2. Вони виникають у некодуючих ділянках ДНК.

3. Вони спричиняють заміну однієї амінокислоти на іншу, що має відмінні хімічні властивості.

4. Вони виникають у кодуючій частині ДНК.

Запитання 6

При SNP зміни виникають:

варіанти відповідей

1. В одному із ланцюгів ДНК.

2. В одній точці на обох ланцюгах ДНК.

3. В одній точці тільки на одному ланцюгу ДНК.

4. В кількох точках на одному із ланцюгів ДНК

Запитання 7

Розгляньте мал. 192 на ст.163 підручника та зробіть висновок про те, хто серед людей є генотипічно найбільше однорідними:

варіанти відповідей

1. Монозиготні близнюки.

2. Дизиготні близнюки.

3. Рідні брати, що не є близнюками.

4. Рідні брати та сестри, що не є близнюками.

Запитання 8

Серед запропонованих фрагментів ДНК виявіть той, в якому відбулася SNP, Якщо базовий фрагмент мав такий вигляд АТГГЦААЦТ

ТАЦЦГТТГА

варіанти відповідей

1. АТГГЦААЦТ

ТАЦЦГТТГА

2. ААААЦААЦТ

ТТТТГТТГА

3. АТГГЦАТГА

ТАЦЦГТАЦТ

4. АТГГТААЦТ

ТАЦЦАТТГА

Запитання 9

У людей, які є близькими родичами, є відмінності в геномі, тому вони мають і фенотипові ознаки, що вказують на ці відмінності. Чи можуть бути ці відмінності підставою до того, щоб НЕ вважати цих людей родичами і чому:

варіанти відповідей

1. Так, бо ці відмінності вказують на відсутність між ними родинних зв'язків.

2. Так, бо родичі завжди є генетично однорідними.

3. Ні, бо навіть в монозиготних близнюків можуть спостерігатися однонуклеотидні поліморфізми.

4. Ні, бо родинна близькість передбачає обов'язково фенотипову однорідність.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест