Генетичні перетворення неорганічних речовин 2

Додано: 12 квітня 2021
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 710 разів
10 запитань
Запитання 1

Визначте, яка з реакцій буде відбуватися. Вкажіть суму коефіцієнтів в цієї реакції

NaОН + K3PO4 →

Al(NO3)3 + Ba(ОН)2 →

Na2SO+ P2O5 →

варіанти відповідей

12

10

8

6

Запитання 2

Позначте рядок, в якому речовини взаємодіють між собою

варіанти відповідей

SiO2 і HCl

H2SO3 і K3PO4

AgCl  і H2S

HNO3 і Fe(OH)2

Запитання 3

Сульфатна кислота реагуватиме з усіма речовинами з рядочка

варіанти відповідей

Ва, Cu(OH)2 , SO3

Нg, BaO, Сr(OH)3

MgO, АІ, КСІ

Са, Ba(NO3)2, Fe(OH)2

Запитання 4

Оберіть правильні твердження щодо хлоридної кислоти.

варіанти відповідей

Реагує з усіма солями

Може бути добута взаємодією водню з галогеном

Реагує з аргентум (І) нітратом

Погано розчинна у воді

Може розчинити залізний цвях

Реагує з Нітроген (ІІ) оксидом

Запитання 5

Встановіть відповідність між напівсхемами реакцій та характеристикою цієї реакції:

1. H3PO4 + NaOH

2. Zn(NO3)+ NaCl

3. H3PO4 + AgNO3

4. K2CO+ HCl

А. відбувається з утворенням осаду

Б. відбувається з утворенням газу

В. практично не відбувається

Г. відбувається з утворенням води

Д. відбувається з утворенням газу і води

варіанти відповідей

 1 - Д: 2 - Г; 3 - В; 4 - Б

 1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

 1 - Г; 2 - В; 3 - А; 4 - Д

  1 - В; 2 - Г; 3 - Б; 4 - А

Запитання 6

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є серед них правильні:

І. Амфотерні оксиди й гідроксиди виявляють і кислотні і основні властивості.

ІІ. Амфотерні оксиди й гідроксиди здатні реагувати з солями.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва неправильні

обидва правильні

Запитання 7

Які речовини утворюються при взаємодії Са(ОН)2+ КСІ=?+?

варіанти відповідей

калій хлорид +KOH

кальцій хлорид+KOH

KOH+ кальцій хлорид + вода

реакція неможлива

Запитання 8

Вкажіть групу речовин, які можна використати, щоб добути Вa(NO3)2 із Ва(ОН)2

варіанти відповідей

HNO3 , N2O , NaNO3

Fe(OH)3, Al2O3 , H2O

HNO2 , N2O , KNO3

HNO3 , N2O5

Запитання 9

Взаємодією яких речовин між собою можна добути Ферум(ІІ) гідроксид:

варіанти відповідей

FeO + HCl-----

Fe(OH)2 + KOH------

FeCl2 + H2O-------

Fe(OH)3 + KOH-------

Запитання 10

Які з реагентів можна використати, щоб здійснити перетворення : ферум (ІІІ) хлорид  →  ферум (ІІІ) гідроксид

варіанти відповідей

Воду або хром (ІІІ) гідроксид

Хлоридну кислоту або ферум (ІІІ) оксид

Лише калій гідроксид

Нітроген (ІІ) оксид або хром (ІІІ) гідроксид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест