Генетичні перетворення неорганічних речовин

Додано: 8 квітня 2021
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 411 разів
10 запитань
Запитання 1

Визначте, яка з реакцій буде відбуватися. Вкажіть суму коефіцієнтів в цієї реакції

Ba(ОН)2 + Na3PO4 →

Al(NO3)3 + Сu(ОН)2 →

Na2SiO+ CO2 →

варіанти відповідей

12

10

8

6

Запитання 2

Позначте рядок, в якому речовини взаємодіють між собою

варіанти відповідей

SiO2 і H2O

H2СO3 і KNO3 

BaCl2 і H2SO4

CO2 і Fe(OH)2

Запитання 3

Нітратна кислота реагуватиме з усіма речовинами з рядочка

варіанти відповідей

Cu(OH)2 , Са, Р2О5

Ag, BaO, Сr(OH)3

MgO, АІ, КСІ

Zn, Na2SO3 , Ва(OH)2

Запитання 4

Оберіть правильні твердження щодо хлоридної кислоти.

варіанти відповідей

Реагує з усіма солями

Може бути добута взаємодією двох простих речовин

Реагує з аргентум (І) нітратом

Погано розчинна у воді

Може розчинити алюмінієву фольгу

Реагує з вуглекислим газом

Запитання 5

Встановіть відповідність між напівсхемами реакцій та характеристикою цієї реакції:

1. H3PO4 + NaOH

2. Zn(NO3)+ NaCl

3. H3PO4 + AgNO3

4. K2CO+ HCl

А. відбувається з утворенням осаду

Б. відбувається з утворенням газу

В. практично не відбувається

Г. відбувається з утворенням води

Д. відбувається з утворенням газу і води

варіанти відповідей

 1 - Д: 2 - Г; 3 - В; 4 - Б

 1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

 1 - Г; 2 - В; 3 - А; 4 - Д

  1 - В; 2 - Г; 3 - Б; 4 - А

Запитання 6

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є серед них правильні:

І. Амфотерні оксиди й гідроксиди виявляють тільки основні властивості.

ІІ. Амфотерні оксиди й гідроксиди здатні реагувати з лугами.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва неправильні

обидва правильні

Запитання 7

Які речовини утворюються при взаємодії Ва(ОН)2+ К2SO4=?+?

варіанти відповідей

барій сульфіт +KOH

барій сульфід+KOH

H2O+ барій сульфат

KOH+ барій сульфат

реакція неможлива

Запитання 8

Вкажіть групу речовин, які можна використати, щоб добути Сa(NO3)2 із Са(ОН)2

варіанти відповідей

HNO3 , N2O , NaNO3

Fe(OH)3, Al2O3 , H2O

HNO2 , N2O , KNO3

HNO3 , N2O5

Запитання 9

Взаємодією яких речовин між собою можна добути Ферум(ІІІ) гідроксид:

варіанти відповідей

Fe(OH)2 + HCl-----

Fe(OH)3 + KOH------

FeCl3 + H2O-------

немає правильних варіантів

Запитання 10

Які з реагентів можна використати, щоб здійснити перетворення : ферум (ІІ) нітрат  →  ферум (ІІ) гідроксид

варіанти відповідей

Воду або купрум (ІІ) гідроксид

Нітратну кислоту або ферум (ІІ) оксид

Лише натрій гідроксид

Нітроген (ІІ) оксид або купрум (ІІ) гідроксид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест