Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Додано: 5 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 590 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте речовину, із якою взаємодіє калій гідроксид.

варіанти відповідей

натрій нітрат

купрум оксид

барій сульфат

ферум (ІІ) нітрат

Запитання 2

Із якими з зазначених речовин реагує хлоридна кислота?

варіанти відповідей

CuO

NaOH

K2CO3

Cu

Запитання 3

Позначте схему реакції, у результаті якої можна отримати калій гідроксид.

варіанти відповідей

K + H2O →

NaOH + KNO3 →

K2O + Mg(OH)2

KCl + Ba(OH)2

Запитання 4

Позначте оксид, який утвориться при розкладанні ферум (ІІІ) гідроксиду.

варіанти відповідей

Fe2O3

FeO

Fe3O4

CuO

Запитання 5

Позначте рівняння реакції нейтралізації.

варіанти відповідей

CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2↓ + K2SO4

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Запитання 6

Позначте метал, який не взаємодіє з купрум (ІІ) хлоридом.

варіанти відповідей

Fe

Al

Zn

Au

Запитання 7

Позначте схему реакцій, за допомогою якої можна отримати кухонну сіль.

варіанти відповідей

NaOH + HCl →

Ca(OH)2 + P2O5

NaOH + H2SO4

KOH + H2SO3 (надл.) →

Запитання 8

Позначте суму коефіцієнтів у правій і лівій частинах рівняння, схема якого Na2O + P2O5 → Na3PO4

варіанти відповідей

4

6

5

7

Запитання 9

Визначте масу кальцій нітрату, що утворився внаслідок взаємодії 25,2 г нітратної кислоти з кальцій оксидом.

варіанти відповідей

30 г

3 г

32,8 г

82,3 г

Запитання 10

Укажіть схему, яка відповідає реакції заміщення:

варіанти відповідей

AB + CD = AD + CB

A = B + C

A + BC = AC + B

A + B = C

Запитання 11

Виберіть продукти реакції NaOH + SO2

варіанти відповідей

H2O

Na2O

Na2SO4

Na2SO3

Запитання 12

Позначте суму коефіцієнтів реагентів у реакції

CrCl3 + LiOH → Cr(OH)3 + LiCl

варіанти відповідей

2

3

4

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест