Генетичні звязки між органічними речовинами

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 373 рази
18 запитань
Запитання 1

Похідні амоніаку, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться вуглеводневі залишки, це-

варіанти відповідей

альдегіди;

аміни;

амінокислоти;

білки.

Запитання 2

Похідні вуглеводнів, у молекулах яких міститься аміногрупа і карбоксильна група.

варіанти відповідей

білки;

жири;

карбонові кислоти;

амінокислоти.

Запитання 3

Поліпептиди, які складаються із фрагментів молекул α-амінокислот і виконують особливі функції в живих організмах, називаються:

варіанти відповідей

амінокислоти;

жири;

аміни;

білки.

Запитання 4

Група, яка відрізняє карбонові кислоти від усіх інших називається

варіанти відповідей

 карбоксильна

  гідроксильна

  гомологічна

  органічна

Запитання 5

Серед наведених формул сполук вкажіть формули спиртів:

 

варіанти відповідей

R – СН2ОН

СН3 – СНО

НО - СН2– СН2 – ОН;

НСНО;

СН3 – СН2 – СО – СН2 – СН3

Запитання 6

Вкажіть всі правильні відповіді, в які реакції вступає глюкоза:

варіанти відповідей

з металами

полімеризації

Cu(OH)2;

бродіння

Запитання 7

Укажіть назву вуглеводу, який належить до полісахаридів

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

крохмаль

фруктоза

Запитання 8

Які сполуки є похідними гліцеролу та вищих карбонових кислот

варіанти відповідей

альдегіди

жири

вуглеводи

багатоатомні спирти

Запитання 9

Вкажіть речовину, яка використовується для виявлення крохмалю

варіанти відповідей

KMnO4

Cu(OH)2

CuSO4

I2

Запитання 10

Назвіть сполуку для якої взаємодія з свіжо осадженим купрум(ІІ) гідроксидом є якісною реакцією

варіанти відповідей

метанол

етанол

гліцерол

оцтова кислота

Запитання 11

У 240 г води розчинили 60 г сахарози. Вкажіть масову частку сахарози в утвореному розчині.

варіанти відповідей

25%

20%

15%

30%

Запитання 12

Встановіть послідовність збільшення кількості атомів Гідрогену в сполуках:

А. пропан; Б. метан; В. гексен; Г. етин

варіанти відповідей

ВАГБ

БГАВ

ГБАВ

АВБГ

Запитання 13

Встановіть відповідність між класами сполук та їх формулами:

1. С2Н2 А. спирт

2. СН3ОН Б. алкін

3. С12Н22О11 В. алкан

4. С2Н5СООН Г. вуглевод

Д. кислота

варіанти відповідей

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4- Д

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г

Запитання 14

З якими з перелічених речовин реагує оцтова кислота

варіанти відповідей

мідь

магній

калій гідроксид

кальцій оксид

хлоридна кислота

карбон(IV) оксид

Запитання 15

Запишіть рівняння взаємодії, вкажіть послідовно формули продуктів реакції:

1. етин + кисень=

2. оцтова кислота + натрій =

3. етен + водень=

4. метан + хлор=

А. СН3СООNa +Н2

Б. (СН3СОО)2Na +Н2

В. СО2+ Н2О

Г. С2Н6

Д. СН3СІ + НСІ

Е. СН4СІ2

варіанти відповідей

1-Г; 2- Б; 3- Г; 4- Е

1-В; 2- А; 3- Г; 4-Д

1- В; 2- Б; 3- Е; 4- Д

1-В; 2- Б; 3- Г; 4-Д

Запитання 16

Обрати тверду речовину з переліку

варіанти відповідей

Етанол

Сахароза

Етанова кислота

Етиламін

Запитання 17

Вибрати розчинну у воді речовину

варіанти відповідей

6Н10О5)n

С15Н31СООН

С5Н12

С6Н12О6

Запитання 18

Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні взаємодії оцтової кислоти з магнієм

варіанти відповідей

6

4

5

7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест