24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 30 разів
12 запитань
Запитання 1

Закінчіть рівняння реакцій:

1) Na2SiO3+HNO3 = ______ + NaNO3

2) 2HCl+ _____ = CaCl2+H2O+CO2

варіанти відповідей

1) H2SiO3; 2)CaCO3

1) SiO3; 2)CaCO3

1) H2SiO3; 2)CaCO2

1)H2SiO3; 2)Ca

Запитання 2

Яку речовину пропущено в схемі:

S - SO2 - ___ - Li2SO4?

варіанти відповідей

SO3

H2SO4

H2SO3

Li2O

Запитання 3

Калій масою 3,9 г прореагував з водою. Який об*єм водню виділився при цьому?

варіанти відповідей

1,12 л

1,15 л

1 л

1,1 л

Запитання 4

Оберіть хибне твердження.

варіанти відповідей

Оксиди поділяються на кислотні та основні.

Нерозчинні у воді основи називаються лугами.

Ферум (ІІ) гідриксид та Ферум (ІІІ) гідроксид - нерозчинні основи.

Хлоридна кислота взаємодіє з цинком із виділенням водню.

Запитання 5

З якими речовинами реагуватиме MgCl2?

варіанти відповідей

Ba, NaOH, AgNO3

Ba, CO2, NaOH

H2SO4, Cu, AgNO3

Zn, NaOH, Cu

Запитання 6

На кальцій карбонат масою 25 г подіяли розчином хлоридної кислоти. Яка маса утвореної солі?

варіанти відповідей

27,5 г

26,5 г

27,7 г

27,2 г

Запитання 7

Вкажіть речовини при взаємодії яких виділяється газ.

варіанти відповідей

алюміній гідроксид та натрій гідроксид

аргентум нітрат та натрій хлорид

кальцій карбонат та нітратна кислота

калій хлорид та натрій нітрат

Запитання 8

Білий осад розчиняється в нітратній кислоті та розчині натрій гідроксиду. Яка речовина міститься в осаді?

варіанти відповідей

барій сульфат

купрум (ІІ) сульфат

ферум (ІІІ) хлорид

купрум (ІІ) хлорид

Запитання 9

Розташуйте запропоновані речовини в порядку, що характеризує генетичний зв*язок класів речовин:

А. барій гідроксид

Б. барій оксид

В. барій карбонат

Г. барій

варіанти відповідей

ГБАВ

ГАБВ

ГВАБ

ВАБГ

Запитання 10

Вкажіть продукти реакції взаємодії калій оксиду з нітратною кислотою?

варіанти відповідей

калій нітрат та вода

калій нітрат та водень

калій нітрит та вода

калій нітрит та водень

Запитання 11

Після нагрівання розплавленого свинцю на повітрі протягом певного часу й наступного охолодження маса твердої речовини становила 5 г, а масова частка плюмбум (ІІ) оксиду в ній - 8,92%. Знайдіть масу металу, взятого для досліду.

варіанти відповідей

4,97 г

4,87 г

4,92 г

4,9 г

Запитання 12

До 2 г суміші порошків магнію і міді додали 100 г 10 %-ї сульфатної кислоти. При цьому виділилося 560 мл водню (н.у.). Обчисліть масову частку магнію у суміші.

варіанти відповідей

30%

31%

25%

29%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест