Географічний простір. Демографічні процеси у світосистемі. Глобальна економіка.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 728 разів
44 запитання
Запитання 1

Що представляє собою географічний простір?

варіанти відповідей

Географічна оболонка

Взаємодія Землі з Космосом

Географічна оболонка, Ближній Космос ( до верхньої межі магнітосфери до межі Мохоровичича)

Від літосфери до тропосфери

Запитання 2

Яке значення для земної поверхні має магнітосфера?

варіанти відповідей

Впливає на формування клімату

Це зародження і розвиток життя на планеті

Це формування процесів, які відбуваються в географічному середовищі

Захист органічного світу від згубних ультрафіолетових та корпускулярних сонячних променів. 

Запитання 3

До складу світосистеми входить?

варіанти відповідей

Космічний простір

Географічне середовище

Території, держави, різноманітні недержавні утворення

Сучасне суспільство 

Запитання 4

Властивості світосистеми - це

варіанти відповідей

Цілісність

Ритмічність

Географічна диференціація

Всі відповіді вірні

Динамічність

Запитання 5

Сукупність зв'язків між людиною і природою у формуванні життєвого простору називається...

варіанти відповідей

Економіко-господарська світосистема

Соціально-культурна світосистема

Політична світосистема

Демографо-екологічна світосистема

Запитання 6

Чинник світосистеми, який сприяє подоланню національної обмеженості, підвищенню мобільності людей, міжнародних міграцій - це...

варіанти відповідей

Політико-правовий

Соціологічний

Інформаційний

Екологічний

Економічний 

Запитання 7

Головним напрямком реалізації Концепції сталого розвитку в межах світосистеми є...

варіанти відповідей

Сталий економічний розвиток держав

Розв'язання глобальних проблем людства

Аналіз демографічних процесів і ситуацій

Обгрунтування напрямків і пріоритетів господарських комплексів

Оцінка природно-ресурсного потенціалу світу та обгрунтування можливих рівнів їх використання

Запитання 8

Чинник світосистеми, при якому виявляється послаблення державних кордонів, вільне переміщення громадян, товарів, послуг та відбувається регулювання розподілу ресурсів між державами - це...

варіанти відповідей

Інформаційний

Політико-правовий

Економічний

Соціологічний

Науково-технологічний 

Запитання 9

Які підсистеми відносять до складу світосистеми?

варіанти відповідей

Демографо-екологічна

Економічно-господарська

Інформаційно-технологічна

Політична

Соціально-культура

Всі відповіді вірні

Запитання 10

Чому дослідження світосистеми на сьогоднішній день є актуальним?

варіанти відповідей

Це об'єкт географічних досліджень

Це одна з глобальних проблем людства

Це забезпечення сталого розвитку держав світу

Це взаємодія суспільства і природи на глобальному рівні

Запитання 11

Виберіть типи міграцій за тривалістю

варіанти відповідей

Маятникові

Примусові

Сезонні

Організовані

Запитання 12

Укажіть чинники, які безпосередньо впливають на кількість населення країни

варіанти відповідей

Географічне положення

Природний і механічний рух населення

Забезпеченність природними ресурсами

Розвиток промисловості і сільського господарства

Запитання 13

Назвіть провідні країни-експортери кам’яного вугілля у світі

варіанти відповідей

Австралія, Росія

США, Китай

Великобританія, Франція

Італія, Росія

Запитання 14

Укажіть основний чинник, що визначає участь країни в міжнародному географічному поділі праці 

варіанти відповідей

Різниця у кількості населення

Різниця у рівні урбанізації

Різниця у природних умовах і забезпеченності природними ресурсами

Різниця у рівні життя

Запитання 15

 Укажіть демографічні процеси, що властиві для сучасної України

варіанти відповідей

Депопуляція

Позитивне сальдо міграції

Зростання щільності населення

Старіння населення

Запитання 16

Виберіть три країни-лідери з виплавлення алюмінію

варіанти відповідей

США

Велика Британія

Китай

Росія

Італія

Польща

Запитання 17

Вкажіть міжнародну організацію країн-експортерів нафти

варіанти відповідей

МАГАТЕ

ОПЕК

ФАО

НАФТА

Запитання 18

Укажіть назву країни, що має найбільше поголів'я великої рогатої худоби

варіанти відповідей

США

Канада

Бразилія

Іран

Запитання 19

Виберіть три галузі, які характеризують країни, що розвиваються, у міжнародному географічному поділі праці 

варіанти відповідей

Машинобудування

Легка промисловість

Нафтодобувна промисловість

Технічні культури

Зернові культури

Вугільна промисловість

Запитання 20

Найбільші в світі показники народжуваності та смертності спостерігаються переважно у країнах

варіанти відповідей

Азії

Африки

Європи

Америки

Запитання 21

Найбільше кількісне переважання чоловіків у світі зареєстровано у

варіанти відповідей

Норвегії

Ісландії

Індії

Португалії

Україні

Китаї

Запитання 22

Укажіть показники природного руху населення

варіанти відповідей

Смертність

Середня тривалість життя

Інтенсивність міграції

Припинення шлюбу

Запитання 23

У яких країнах виробляється найбільше лікарських засобів?

варіанти відповідей

Німеччина

США

Японія

Угорщина

Мексика

Естонія

Запитання 24

Укажіть особливість демографічної політики країн з першим типом відтворення

варіанти відповідей

Обмежена кількість дітей

Виплати в разі народження немовля

Закони , що регулюють вік вступу до шлюбу

Пропоганда планування дитини

Запитання 25

Основним регіоном міжнародного туризму є

варіанти відповідей

Європа

Азіатсько-Тихоокеанський

Північна та Латинська Америка

Африка

Запитання 26

У країні спостерігається перший тип відтворення населення. Які особливості демографічних процесів характерні для даної країни 

варіанти відповідей

високий рівень народжуваності, відносно низька смертність

високі темпи "старіння населення", демографічна криза

зростає частка працездатного населення

природний приріст зростає, демографічний вибух

Запитання 27

На теперішньому етапі для сучасної урбанізації характерне

варіанти відповідей

затухання «маятникових» міграцій

концентрація населення й господарства у великих містах

відтік населення з передмість до центрів великих міст

зменшення частки міського населення в країнах, що розвиваються 

Запитання 28

Сальдо міграції - це

варіанти відповідей

сума кількості іммігрантів та емігрантів

відношення кількості мігрантів до загальної чисельності населення

різниця між кількістю емігрантів та іммігрантів

добуток іммігрантів та емігрантів

Запитання 29

Швидке зростання кількості міського населення, яке часто не супроводжується поширенням міського способу життя

варіанти відповідей

псевдоурбанізація

рурбанізація

джентрифікація

субурбанізація

Запитання 30

Виберіть державу, в якої найменша середня густота населення

варіанти відповідей

Канада

М`янма

Польща

Нідерланди

Запитання 31

Різниця між людьми, які переселились до цієї країни з-за кордону, та тими, хто вибув із країни

варіанти відповідей

агломерація

сальдо міграції

урбанізація

еміграція

Запитання 32

Укажіть кількість населення світу

варіанти відповідей

4,7 млрд. осіб

7,6 млрд. осіб

8,2 млрд. осіб

5,4 млрд. осіб

Запитання 33

Визначте риси сучасної демографічної ситуації в світі

варіанти відповідей

швидке зростання кількості населення в основному за рахунок країн Азії та Південної Америки, переважання міського населення

демографчний вибух у країнах Азії, Африки та демографічна криза в країнах Європи, Канади, США, переважання сільського населення

швидке зростання кількості населення в основному за рахунок країн Азії та Африки, переважання сільського населення

повільне зростання кількості населення у світі, депопуляція населення в Європі, переважання міського населення

Запитання 34

Стрімке збільшення кількості населення називають: 

варіанти відповідей

демографічною кризою

демографічним переходом

демографічним приростом

демографічним вибухом

Запитання 35

Виберіть з переліку три найбільші країни за чисельністю населення: 

варіанти відповідей

а) Китай

б) Пакистан

в) Бразилія

г) США

д) Індія

е) Нігерія

Запитання 36

Природній приріст визначають як:

варіанти відповідей

добуток показників народжуваності та смертності

різницю показників народжуваності та смертності

суму показників народжуваності та смертності

частку показників народжуваності та смертності 

Запитання 37

Територіально мала держава, що має велику "силу" у світі

варіанти відповідей

Монако

Люксембург

Ватикан

Сінгапур

Запитання 38

Світовим лідером по видобутку алмазів, золота, платини, кольорових металів є:

варіанти відповідей

Західна Африка

Північна Африка

Центральна Африка

Східна Африка

Південна Африка

Запитання 39

Від різкого падіння цін на газ і нафту найбільше постраждають економіки: 

варіанти відповідей

Кореї та Філіппін

Венесуели та Рф

Саудівської Аравії та ОАЕ

Білорусі та Литви

Канади та США

Алжиру та Нігерії

Запитання 40

Україна є в числі світових лідерів по видобутку та експорту:

варіанти відповідей

Марганцевих руд

Мідних руд

Уранових руд

Золота

Титанових руд

Залізних руд

Запитання 41

Виберіть країни, в яких за релігійними переконаннями більшість населення не вживає свинини!:

варіанти відповідей

Азербайджан, Туреччина

Албанія, Болгарія

Росія, Китай

Японія, Пакистан

Ізраїль , Афганістан

Ірак, Єгипет

Запитання 42

Випишіть країни, що входять в першу десятку країн - лідерів по виробництві автомобілів:

варіанти відповідей

а) Індія

б) Чехія

в) Великобританія

г) Росія

д) Мексика

е) Південна Корея

Запитання 43

Віднайдіть три причини успішного розвитку текстильної промисловості в Єгипті:

варіанти відповідей

Великі плантації бавовни

Наявність Александрійського порту та Суецького каналу

Дешева робоча сила

Близькість європейських споживачів

Низька конкуренція країн - сусідів

Любов мусульманок до пишного вбрання

Запитання 44

До екстремальних видів туризму належать: 

варіанти відповідей

Джампінг

Рафтінг

Тролінг

Пікапінг

Хеліскіінг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест