Геометрична оптика

Додано: 12 лютого 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 73 рази
12 запитань
Запитання 1

Недолік короткозорості виправляють окулярами .

варіанти відповідей

тільки із збиральними лінзами

тільки із розсіювальними лінзами

 із збиральними і із розсіювальними лінзами

 із звичайного скла

Запитання 2

Збільшення, яке дає лінза - це відношення .

варіанти відповідей

 величина обернена до фокусної відстані


розмірів предмета до розмірів зображення

розмірів зображення до розмірів предмета

 відстані від предмета до лінзи до модуля відстані від зображення до лінзи

Запитання 3

У якому випадку відстань від зображення предмета до лінзи від′ємна?

варіанти відповідей

зображення обернене

зображення зменшене

 зображення уявне

 зображення дійсне

Запитання 4

Акомодація - це ..

варіанти відповідей

здатність кришталика змінювати свою кривизну, в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

 здатність ока пристосовуватися до різної освітленості

здатність ока фокусуватися лише на віддалених предметах

здатність ока фокусуватися лише на близьких предметах

Запитання 5

Кут заломлення - це кут між 

варіанти відповідей

 падаючим променем і відбитим променем

заломленим променем і лінією межі середовищ.

 падаючим променем і перпендикуляром в точку падіння променя.

продовженням перпендикуляра в точку падіння і заломленим променем.

Запитання 6

Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 60°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 80°. Обчисліть кут заломлення променя.

варіанти відповідей

30 °

 50 °

 60 °

 40 °

Запитання 7

Яке явище пояснюють повним відбиванням світла?

варіанти відповідей

 сонячне затемнення

 забарвлення крила метелика

утворення веселки

поширення світла у світловоді

Запитання 8

Знайти показник заломлення середовища, якщо кут падіння дорівнює 45 градусам, а кут заломлення - 30 градусам.

варіанти відповідей

1

0,7

1,4

0,5

Запитання 9

Промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, після заломлення в лінзі…

варіанти відповідей

йде через фокус

через фокус йде його продовження

йде паралельно головній оптичній осі

не заломлюється та не змінює свого напрямку

Запитання 10

Чому дорівнює фокусна відстань лінзи, якщо її оптична сила дорівнює -5 дптр. Яка це лінза збиральна чи розсіювальна?

варіанти відповідей

 20 см, збиральна

 5 м, збиральна

 20 см, розсіювальна

 5 м, розсіювальна

Запитання 11

Відстань від предмета до збиральної лінзи дорівнює 3,2 м. Визначте відстань від лінзи до зображення, якщо фокусна відстань лінзи 80 см.

варіанти відповідей

1,07

1,6

0,4

6,4

Запитання 12

Якщо оптична сила лінзи 1 дптр, то її фоксна відстань...

варіанти відповідей

1дм

1см

1мм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест