Моніторинг якості освіти з фізики 11 клас

Додано: 12 лютого 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 97 разів
12 запитань
Запитання 1

Початковий рівень (кожне завдання по 0,5 б.)


1. Виберіть форму матерії, через яку передаються магнітні взаємодії:

варіанти відповідей

а) газ;

б) тверде тіло; 

в) магнітне поле.

Запитання 2

2. Вкажіть, чим створюється магнітне поле:

варіанти відповідей

а) магнітним потоком;

б) нерухомими електричними зарядами;             

в) рухомими електричними зарядами.

Запитання 3

3. Вкажіть назву коливань, що відбуваються під впливом зовнішніх сил:

варіанти відповідей

а) гармонічні;

б) автоколивання;

в) вимушені.

Запитання 4

4. Максимальне відхилення тіла від положення рівноваги:

варіанти відповідей

а) амплітуда;

б) фаза;

в) період коливань.

Запитання 5

5. Вкажіть середовище, де світло поширюється прямолінійно:


варіанти відповідей

а) тільки у вакуумі;  

б) тільки в газах;       

в) у вакуумі та однорідному прозорому середовищі.

Запитання 6

6. Сила з якою магнітне поле діє на внесений в нього провідник зі струмом:


варіанти відповідей

а) сила Лоренца;

б) сила Ампера; 

в) сила Кулона.

Запитання 7

Середній рівень (кожне завдання по 1 б.)

1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її одиницею:

А довжина хвилі                                                  1. Дж

Б  електроємність конденсатора                   2. Гн

В  індуктивність котушки                                  3. м

Г  енергія магнітного поля                                4. Ф

                                                                                 5. Па

варіанти відповідей

А-3

Б-2

В-4

Г-1

А-3

Б-1

В-5

Г-4

А-3

Б-4

В-2

Г-1

Запитання 8

3. Сонячні промені утворюють кут 60° до горизонтальної поверхні. Визначте кут падіння:

варіанти відповідей

а) 60 °

б) 30°

в) 20°.

Запитання 9

4. Визначте ЕРС індукції в замкненому контурі, якщо за

3 мс магнітний потік через контур збільшився на 12 мВб.

варіанти відповідей

 а) 4 В;       

б) 36 В;

в) 36 А.

Запитання 10

Достатній рівень (кожне завдання по 1,5 б.)

1. Трансформатор збільшує напругу від 220 до 660 В та має в первинній обмотці 840 витків. Обчисліть коефіцієнт трансформації. Скільки витків має вторинна обмотка?

варіанти відповідей

a)  30; 252;

б) 1/3; 2520;

в) 3; 280.          

Запитання 11

2. Обчисліть масу вантажу, який на пружині жорсткістю 250 Н/м здійснює 10 повних коливань за 8 с.

варіанти відповідей

а) 4 кг;            

б) 100 кг;

в) 16 кг.

Запитання 12

Високий рівень (3 б.)

3. На відстані,втричі більшій за фокусну, перед збиральною лінзою розташований предмет. Знайдіть, у скільки разів розміри зображення більші за розміри предмета.


варіанти відповідей

a) ½

б) ⅓

в) ⅔

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест