Геометрична прогресія

Додано: 21 березня 2022
Предмет: Алгебра, 9 клас
Копія з тесту: Геометрична прогресія
Тест виконано: 377 разів
15 запитань
Запитання 1

Геометричною прогресією є послідовність

варіанти відповідей

1; 3; 5; 7; ...

-2; 4; -8; 16;...

1; 3; 9; 27; ...

66; 33; 11; 5,5; ...

Запитання 2

Якщо знаменник геометричної прогресії дорівнює 1/2 , а другий член дорівнює 8, то перший член послідовності дорівнює:

варіанти відповідей

4

12

16

32

Запитання 3

Геометрична прогресія задана формулою Хn = 3⋅ 2 ⁿ⁻¹ Перші п'ять членів відповідно дорівнюють

варіанти відповідей

6; 12; 18; 24; 48.

3; −3; 3;−3; 3

3; 6; 12; 24; 48.

3; −3; 6;−6; 12

Запитання 4

(Сn) - геометрична прогресія. c1= 5; q = ⅕, тоді п'ятий член цієї прогресії дорівнює:

варіанти відповідей

25

625

125

1/125

Запитання 5

Знайдіть знаменник геометричної прогресії (Сn), якщо c₁ = 4000, c₄ = 256

варіанти відповідей

0,4

0,04

4

0,004

Запитання 6

Які три числа треба вставити між числами 16 і 81, щоб вони разом з даними утворювали геометричну прогресію

варіанти відповідей

24; 36;54 або -24; 36; -54

54; 36; 24 або -24;-36;- 54

24; -36; 54 або -24;36; -54

-24 ; -36; 54 або -24;-36;- 54

Запитання 7

Яке натруальне число потрібно поставити між числами 3 і 81, щоб воно разом із даними числами утворило геометричну прогресію?

варіанти відповідей

-27

18

-18

27

Запитання 8

Дано геометричну прогресію: 0,375; 0,75; 1,5; ... .

Чи є число 192 членом цієї прогресії? Якщо так, то вкажіть його номер.

варіанти відповідей

Чило 192 не є членом цієї геометричної прогресії

Число 192 є членом цієї геометричної прогресії, але його номер визначити неможливо

Число 192 є десятим членом цієї геометричної прогресії

Число 192 є дев'ятим членом цієї геометричної прогресії

Запитання 9

Знайдіть знаменник геометричної прогресії у якої

b10=11

b12=99

варіанти відповідей

3

-3

9

-3 і 3

-9 і 9

Запитання 10

При якому значенні x значення виразів 2x+1, x+2 і 8-x будуть послідовними членами геометричної прогресії? Якщо таке число одне, то запишіть його у відповідь, якщо таких чисел кілька, то у відповідь запишіть більше з них.

варіанти відповідей

-⅓

4

-4

Запитання 11

Сума перших чотирьох членів геометричної прогресії

дорівнює 180, а знаменник - 2. Запишіть п"ять перших членів цієї прогресії

варіанти відповідей

2; 4; 6; 8; 10; ...

3; 6; 9; 12; 15;...

12; 24; 48; 96; 192; ...

4; 8; 12; 16; 20; 24; ...

Запитання 12

Знайдіть суму перших шести членів геометричної прогресії

-2,5; 5; ...

варіанти відповідей

22,5

20

52,5

-25

Запитання 13

Знайдіть суму перших п"яти членів геометричної прогресії, у якій :

b1 = 1/32, q = 2

варіанти відповідей

21/32

31/32

-2/3

-31/32

Запитання 14

У геометричній прогресії b2=2, q= -1. Знайдіть S5.

варіанти відповідей

2

-2

1

4

Запитання 15

Послідовність -27, 9, b3 є геометричною прогресією.

Чому дорівнює b3 ?

варіанти відповідей

3

-3

1/3

-1/3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест