24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Геометричні переміщення. Контрольна робота.

Додано: 17 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 130 разів
10 запитань
Запитання 1

Паралельне перенесення задано формулами х′= х + 4, у′ = у - 1. У яку точку при такому паралельному перенесенні перейде точка С( -3; - 4)?

варіанти відповідей

С′(3; -5)

С′( -6; 5)

С′(1; -5)

С′( -2; 3)

Запитання 2

Точки С( х; 5) і С′( -2; у) симетричні відносно точки О( -3; 2). Знайти х і у.

варіанти відповідей

х=6, у= 7

х = -4, у = -1

х =6; у = -3

х = 4; у = -1

Запитання 3

При переміщенні трикутник АВС перейшов у трикутник А′В′С′. Знайти кути трикутника А′В′С′, якщо трикутник АВС є рівнобедренним з основою ВС і ∠А=116°.

варіанти відповідей

58° , 58° , 64°

28° , 28° , 116°

32° , 32° , 116°

48° , 48° , 64°

Запитання 4

Точки В( -4; у) і С( х; 5) симетричні відносно осі ординат. Знайдіть х і у.

варіанти відповідей

х = -4, у = -5

х = 4, у =5

х = -4, у = 5

х = 4, у = -5

Запитання 5

Укажіть малюнок, на якому зображено центральна симетрія

варіанти відповідей
Запитання 6

Площі двох правильних трикутників відносяться як 25 : 9. Як відносяться висоти цих трикутників?

варіанти відповідей

25 : 9

4 : 3

5 : 3

5 : 9

Запитання 7

Різниця площ двох подібних многокутників дорівнює 56 см2. Знайдіть площу кожного з многокутників, якщо їх відповідні сторони відносяться як 4 : 3.

варіанти відповідей

64 см2 і 120 см2

82 см2 і 138 см2

78 см2 і 134 см2

72 см2 і 128 см2

Запитання 8

Запишіть рівняння прямої, що симетрична прямій 4х - 2у + 12 = 0 відносно початку координат.

варіанти відповідей

у = -2х + 4

у = 2х - 6

у = 4х + 6

у = 4х - 12

Запитання 9

В яку точку переходить точка А(–2; 3) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

 А'(2; 3)

 А'(–2; –3)

 А'(2; –3)

 А'( –2 ; 3)

Запитання 10

 При паралельному перенесенні точка М (-2;6) переходить в точку

 Р (3; -1). В яку точку переходить при цьому паралельному перенесенні

 точка К(-1;9)?

варіанти відповідей

 К′ (4;2)


К′ (-6;-2)

 К′ (4;-2)

 К′ (-4;-2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест